Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment de achiziții publice

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Asigură elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad ;
2. Asigură elaborarea documentaţiei de atribuire, care trebuie să cuprindă toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică, procedura de atribuire a acestuia
a. (conform specificului şi pragului valoric), caietul de sarcini, documentaţia descriptivă, conţinutul contractului ;
3. Îndeplineşte obligaţiile legale referitoare la publicitate : anunţ de intenţie (după caz, invitaţie de participare), anunţ de participare, anunţ de atribuire ;
4. Aplică şi finalizează procedurile de atribuire ;
5. Participă activ la lucrările comisiei de evaluare ;
6. Întocmeşte raportul procedurii de atribuire, conform legislaţiei în vigoare ;
7. Întocmeşte dosarul fiecărei achiziţii publice ;
8. Păstrează dosarul fiecărei achiziţii publice, termenul de păstrare fiind de cel puţin 5 ani de la data finalizării contractului respectiv ;
9. Întocmeşte note justificative în toate situaţiile în care procedura propusă este alta decât licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă pentru contractele de achiziţii publice şi licitaţie deschisă, restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru contracte sectoriale ;
10. Întocmeşte notele de recepţie şi bonurile de consum aferente ;
11. Ţine evidenţa facturilor pe grupe de contracte, grupe de produse, servicii, dotări mijloace fixe în conformitate cu PAAP ;
12. Utilizează SEAP în conformitate cu legislaţia actualizată, atât în ceea ce priveşte achiziţiile directe cât şi pentru procedurile de atribuire stabilite în conformitate cu pragurile valorice ;
13. Răspunde de gestiunea materialelor consumabile ; asigură gestiunea fizică a stocului de materiale ;
14. Respectă legislaţia de gestiune a bunurilor ;
15. Are obligaţia să urmărească ca eliberarea materialelor din gestiune să se facă pe baza bonurilor de consum, a bonurilor de transfer şi/sau a altor acte prevăzute de actele normative în vigoare ;
16. Are obligaţia ca la primirea în gestiune să recepţioneze materialele împreună cu comisia de recepţie, să întocmească notele de recepţie pentru toate materialele din gestiune şi să urmărească ca toate actele cu privire la operaţiile din gestiunea sa să fie completate, înregistrate şi predate conform actelor normative în vigoare ;
17. Asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Brad ;
18. Au atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.946/2005, precum şi în calitate de membrii ai Echipei de gestionare a riscurilor (EGR), conform prevederilor OMFP nr.946/2005;
19. Transmit informaţii, în mod operativ, către compartimentul de informatică, în vederea actualizării site-ului instituţiei;
20. Elaborează proceduri pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului şi actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie în funcţie de legislaţia în vigoare;
21. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
22. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
23. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
24. Execută şi alte sarcini stabilite de Primarul Municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support