Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment protecție civilă

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Asigură prevenirea populaţiei împotriva atacurilor inamicului din aer sau a dezastrelor;
2. Asigură protecţia populaţiei împotriva efectelor armelor de nimicire în masă şi convenţională sau dezastrelor;
3. Asigură protecţia bunurilor materiale ale cetăţenilor şi a valorilor culturale de pe teritoriul municipiului Brad;
4. Participă la acţiunile de limitare şi de înlăturare a urmărilor atacurilor inamicului sau a dezastrelor;
5. Participă la asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul războiului;
6. Pregăteşte populaţia împreună cu Comitetul local pentru situaţii de urgenţă pentru prevenirea dezastrelor;
7. Întocmeşte situaţii privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
8. Prezintă propuneri cu privire la concepţia aplicării măsurilor de protecţie civilă pe teritoriului municipiului, concentrându-le în Planul de apărare şi coordonează aceeaşi activitate la unităţile economice;
9. Pregăteşte operativ funcţionarea punctelor de comandă-conducere cu documente şi aparatură de înştiinţare şi alarmare;
10. Pregăteşte şi desfãşoară cu organele de protecţie civilă antrenamente şi aplicaţii sub îndrumarea Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă « Iancu de Hunedoara » al judeţului Hunedoara;
11. Elaborează, potrivit dispoziţiilor Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă ,Planul pregătirii pentru protecţia civilă şi situaţii de urgenţă pe raza municipiului Brad şi la agenţii economici subordonaţi , urmăreşte şi analizează periodic îndeplinirea acestora ,raportând situaţia la Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă ;
12. Execută planificarea controalelor de sprijin şi îndrumare la unităţile economice organizate pe linie de protecţie civilă;
13. Cooperează cu U.M. 01099 Brad, Poliţia Brad şi Poliţia locală a municipiului Brad;
14. Ţine evidenţa şi verifică întreţinerea , conservarea şi modul de folosire a fondului de adăpostire;
15. Participă la elaborarea măsurilor privind funcţionarea reţelelor de alimentare cu energie, apă, canal, în situaţii speciale;
16. Organizează şi asigură înştiinţarea şi alarmarea populaţiei despre pericolul atacului din aer, a calamităţilor şi a catastrofelor şi se preocupă de menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de alarmare şi înştiinţare;
17. Ţine evidenţa materialelor de protecţie civilă şi se îngrijeşte de întreţinerea lor;
18. Întocmeşte şi înaintează Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă rapoarte, sinteze şi propuneri stabilite prin dispoziţii şi ordine;
19. Participă la convocări şi exerciţii conduse de Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă,
20. Ţine evidenţa militară a personalului Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a unităţilor subordonate şi îndeplineşte sarcinile primite în legătură cu această activitate;
21. Analizează şi informează periodic Consiliul local despre stadiul realizării activităţii de protecţie civilă ;
22. Asigură transportul de materiale şi hrană în caz de situaţii de urgenţă şi război pentru executarea acţiunilor de intervenţie;
23. Verifică respectarea măsurilor generale de prevenire a incendiilor la construcţiile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad, precum şi la instituţiile publice din municipiul Brad ;
24. Îndeplineşte atribuţiile de cadru tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, prin dispoziţia primarului ;
25. Colaborează cu organele Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă în domeniul apărării împotriva incendiilor ;
26. Respectă prevederile legale cu privire la păstrarea secretului de stat şi protejarea informaţiilor clasificate;
27. Are atribuţii pe linie de control intern conform prevederilor OMFP nr.946/2005
28. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
29. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
30. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
31. Execută şi alte sarcini stabilite de Primarul Municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support