Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment unitate locală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Urmăreşte aplicarea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice în colaborare cu operatorii existenţi privind alimentarea cu apă potabilă şi salubrizarea municipiului Brad, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, iluminat public;
2. Monitorizează rezultatele fiecărui operator şi propune măsuri de îmbunătăţire a criteriilor de performanţă ;
3. Urmăreşte îndeplinirea clauzelor la contractele de delegare a gestiunilor serviciilor comunitare de utilităţi publice privind alimentarea cu apă potabilă şi salubrizarea municipiului Brad, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, iluminat public ;
4. Participă activ la elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor publice, a caietelor de sarcini şi a contractelor de furnizare a serviciilor de utilităţi publice privind alimentarea cu apă potabilă şi salubrizarea municipiului Brad, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, iluminat public ;
5. Primeşte notificări ale operatorilor de servicii publice privind alimentarea cu apă potabilă şi salubrizarea municipiului Brad, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, iluminat public pentru ajustarea preţurilor şi tarifelor, analizează şi supune aprobării, în mod motivat, noile preţuri ;
6. Asistă operatorii de interes local în procesul de accesare a fondurilor pentru investiţii ;
7. Urmăreşte modul de colectare a fondului de dezvoltare din structura tarifelor practicate de operatori pentru prestarea serviciilor publice privind alimentarea cu apă potabilă şi salubrizarea municipiului Brad, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, iluminat public, precum şi modul de utilizare a acestui fond, în dezvoltarea/modernizarea serviciului prestat ;
8. Pregăteşte şi trimite rapoarte de activitate către Biroul de monitorizare de la nivel de Prefectură ;
9. Prezintă rapoarte de activitate şi le supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Brad ;
10. Participă la ajustarea strategiei locale de dezvoltare economico-socială, prin consultări cu autorităţile responsabile ;
11. Asigură, împreună cu Compartimentul de achiziţii publice, achiziţionarea, inscripţionarea şi distribuirea euro-pubelelor şi altor recipiente adecvate, instituţiilor subordonate ;
12. Asigură amplasarea în instituţie a celor 3 recipiente de colectare selectivă a deşeurilor pe etaje;
13. Asigură amplasarea la intrarea în instituţie a unui punct de colectare selectivă a deşeurilor destinat vizitatorilor şi personalului propriu;
14. Întocmeşte împreună cu consilierul de la Compartimentul de protecţia mediului planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor din instituţie;
15. Împreună cu conducătorii instituţiilor subordonate, stabileşte persoane responsabile cu colectarea selectivă a deşeurilor proprii, la nivelul fiecărei instituţii;
16. Realizează programul de instruire a angajaţilor instituţiei privind colectarea selectivă a deşeurilor ;
17. Întocmeşte şi afişează la punctele de colectare instrucţiuni de lucru adecvate ;
18. Asigură predarea deşeurilor colectate selectiv operatorului economic autorizat,conform legislaţiei specifice în domeniu ;
19. Elaborează proceduri pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului şi actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie în funcţie de legislaţia în vigoare;
20. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
21. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
22. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
23. Execută şi alte sarcini stabilite de Primarul Municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support