Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment urmărire arierate

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Raportează până în data de 6 ale lunii către Direcţia Generala a Finanţelor Publice a judeţului Hunedoara situaţia plăţilor restante şi arieratelor înregistrate la nivelul bugetului general al unităţii administrativ – teritoriale, la finele lunii precedente;
2. Urmăreşte conform legislaţiei în vigoare, a obligaţiilor financiare ajunse la scadenţă şi neachitate, înregistrate de instituţie şi de serviciile/instituţiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad;
3. Urmăreşte diminuarea cu cel puţin 5% a arieratelor lunii curente faţă de luna anterioară;
4. În cazul în care arieratele lunii precedente nu se diminuează cu minim 5% faţă de luna anterioară, întocmeşte cererea de deblocare a cotelor defalcate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Hunedoara prin care ordonatorul de credite se angajează să achite arierate, în care menţionează beneficiarii sumelor precum şi detaliile privind plata, şi întocmeşte documentele de plată care achită arieratele, potrivit celor menţionate în cerere;
5. Are obligaţia analizării sumelor raportate ca plăţi restante şi arierate în litigiu, dispunerea de măsuri necesare pentru raportarea în categoria acestora numai a datoriilor care sunt certe,lichide şi exigibile, etc.
6. În lunile aprilie, iulie, si octombrie pentru trimestrele expirate, precum şi în decembrie pentru trimestrul al patrulea, întocmeşte execuţia bugetului atât pe secţiunea de funcţionare cât şi pe secţiunea de dezvoltare, astfel încât ordonatorul de credite să o prezinte în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare al veniturilor, prin rectificare bugetară, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante şi diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero;
7. Urmăreşte respectarea condiţiei referitoare la bugetul general consolidat al unităţii administrativ-teritorială, conform căreia suma veniturilor încasate, a tragerilor din împrumuturile contractate şi a sumelor utilizate din excedentele bugetelor, pe de o parte, să fie mai mare decât suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte;
8. Urmăreşte ca la elaborarea bugetelor să se prevadă distinct credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmeşte bugetul;
9. Urmăreşte respectarea condiţiei ca în execuţia bugetului consolidat al unităţii administrativ-teritoriale sa se asigure achitarea plăţilor restante la finele anului anterior, precum si a plăţilor restante rezultate in cursul anului curent;
10. Răspunde de întocmirea în termen de 30 zile calendaristice de la aprobarea bugetelor sau de la rectificarea acestora, a situaţiei de notificare a prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor cu care Municipiul Brad are contracte încheiate, referitoare la valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, prestări servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţă dintre creditele bugetare şi sumele aferente plăţilor restante;
11. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
12. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
13. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
14. Execută şi alte sarcini stabilite de Primarul municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support