Site-ul oficial al Municipiului Brad

Obligativitatea declarării datelor pentru înscrierea în Registrul agricol al Municipiului Brad

În atenția următoarelor categorii, deținătoare de terenuri agricole sau silvice, animale, utilaje și instalații pentru agricultură și silvicultură, construcții, etc:

  • Persoane fizice cu domiciliul în municipiul Brad;
  • Persoane fizice cu domiciliul în alte localități (care dețin pe raza municipiului Brad bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol);
  • Persoane juridice cu domiciliul în municipiul Brad;
  • Persoane juridice cu domiciliul în alte localități (care dețin pe raza municipiului Brad bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol).

Potrivit O.G. nr. 28/27.08.2008 privind Registrul agricol și Normele tehnice de completare a Registrului agricol, categoriile menționate mai sus au obligația de a declara pentru înscrierea în Registrul agricol al Municipiului Brad, datele privind suprafețele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi și construcțiile pe care le exploatează sau le dețin în proprietate, pe raza municipiului Brad, la următoarele termene, conform art. 11 alin. (1):

  1. între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
  2. între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  3. persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

Înscrierea în Registrul agricol a datelor privind componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică, se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documentelor oferite de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exercițiu, prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol, la primărie, pe baza declarației trimise prin poștă cu confirmare de primire (pentru persoanele cu domiciliu in alte localități), pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei, prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.
Potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/27.08.2008, refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta a documentelor, informațiilor și evidențelor necesare, refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la fața locului situația reală, precum și nedeclararea la termenele și în forma stabilită de  ordonanță sau de normele tehnice de completare a registrului agricol, a datelor care fac obiectul registrului agricol, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.
Drept urmare, persoanele fizice și juridice, din categoriile menționate mai sus, sunt rugate să se prezinte la Compartimentului Agricol și Cadastru, din cadrul Primăriei Municipiului Brad, pentru declararea și înscrierea datelor în Registrul agricol .

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support