Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment investiții

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Propune cuprinderea în Lista – sinteză anuală a proiectelor de investiţii publice prioritare, ţinând cont de programele multianuale de investiţii ;
2. Întocmeşte Notele de fundamentare ale investiţiilor publice şi le supune avizării comisiei tehnico-economice, în vederea cuprinderii acestora în Programul de finanţare ;
3. Participă la întocmirea programelor de lucrări de investiţii şi de reparaţii în domeniile edilitar-gospodăreşti ale municipiului ;
4. Face demersuri pentru obţinerea avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism pentru obiectivele de investiţii publice în vederea obţinerii autorizaţiei de construire ;
5. Urmăreşte executarea lucrărilor de investiţii de amenajări şi reparaţii pentru care stabileşte necesarul de materiale, propune potenţialii furnizori şi întocmeşte procesele verbale de recepţie ;
6. Verifică devize – ofertă şi situaţii de lucrări pentru lucrările contractate cu unităţi specializate şi le supune aprobării/acceptării celor în drept ;
7. Propune actualizarea devizelor generale ale lucrărilor de investiţii multianuale ;
8. Participă la selecţii de oferte şi la licitaţii organizate pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări ;
9. Urmăreşte respectarea graficelor de plăţi convenite prin contractele de execuţie ale lucrărilor de investiţii multianuale ;
10. Ţine evidenţa virării cotelor de 0,1% şi 0,7% către Inspectoratul de Stat în Construcţii ;
11. Elaborează corespondenţă specifică postului ;
12. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
13. Transmite informaţii, în mod operativ, către compartimentul de informatică, în vederea actualizării site-ului Primăriei Municipiului Brad
14. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;
15. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
16. Îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de conducerea Primăriei Municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support