Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment Management al Calității

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Examinează documentele referitoare la sistemul calităţii şi întocmirea raportului de examinare;
2. Asigură conducerea operativă, planificarea şi execuţia întregii activităţi de management al calităţii în cadrul instituţiei;
3. Analizează şi avizează din punct de vedere al cerinţelor legislative de asigurare a calităţii conform standardelor ISO;
4. Asigură ca procesele sistemului de management al calităţii să fie stabilite, implementate şi menţinute, respectându-se prevederile aplicabile din standardul de referinţă -ISO 9001.
5. Raportează periodic Primarului despre funcţionarea şi eficacitatea sistemului de management al calităţii în vederea analizei şi pentru a servi ca bază de îmbunătăţire în elaborarea Raportului de calitate;
6. Să se asigure că este promovată, în cadrul Primăriei Municipiului Brad, conştientizarea referitoare la calitate şi la importanţa îndeplinirii cerinţelor clientului;
7. Reprezintă Primaria Municipiului Brad în relaţiile cu părţile externe pentru orice probleme referitoare la sistemul de management al calităţii;
8. Propune modificarea Manualului calităţii (MC), Procedurilor generale (PG), Procedurilor specifice (PS) atunci când se modifică organigrama, ROF sau la cererea organismelor de certificare;
9. Avizează MC, PG, FPG elaborate/modificate şi PS, FPS elaborate/modificate de persoane desemnate de Primarul Municipiului Brad;
10. Analizează informaţiile legate de funcţionarea SMC în Primăria Municipiului Brad primite de la conducătorii compartimentelor instituţiei; Informaţiile care stau la baza întocmirii Raportului de calitate, se regăsesc în Rapoartele semestriale;
11. Elaborează Raportul de calitate care stă la baza analizei de management, analiză ce este condusă de Primar. Raportul de calitate conţine:
a. informaţii de feed-back de la clienţi;
b. constatările auditurilor interne şi externe efectuate în cadrul instituţiei;
c. nivelul de îndeplinire a obiectivelor în domeniul calităţii stabilite;
d. funcţionarea proceselor şi analiza conformităţii/neconformităţii serviciilor;
e. stadiul implementării acţiunilor corective şi preventive;
f. informaţii referitoare la eventualele schimbări care pot influenţa funcţionarea SMC
g. informaţii referitoare la furnizori;
h. date referitoare la modul în care s-au soluţionat măsurile şi acţiunile iniţiate la analiza anterioară;
i. orice alte date importante pentru stabilirea de măsuri de îmbunătăţire a funcţionării sistemului.
12. Propune componenţa Comisiei de analiză de management care este numită prin dispoziţia Primarului;
13. Transmite Raportul de calitate, cu 5 zile înainte de analiza de management, tuturor membrilor Comisiei de analiză.;
14. Documentează concluziile analizei în Procese verbale ale analizei sistemului de management al calităţii şi întreprinde măsurile necesare pentru punerea în practică a rezultatelor analizei;
15. Rezultatele analizelor de management se concretizează în recomandări şi măsuri corective sau preventive iniţiate în scopul îmbunătăţirii performantelor instituţiei, a calităţii serviciilor realizate şi a funcţionării sistemului. De asemenea, stabileşte necesarul de resurse pentru funcţionarea şi îmbunătăţirea sistemului pentru următoarea perioadă;
16. Coordonează procesul de planificare realizat în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi avizează Planificările calităţii elaborate de conducătorii compartimentelor instituţiei;
17. Întocmeşte Planificarea calităţii pentru Compartimentul Management al Calităţii;
18. Răspunde de menţinerea integrităţii SMC în cazul unor schimbări;
19. Propune măsuri pentru îmbunătăţirea funcţionării SMC;
20. Coordonează instruirea internă/externă a personalului Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad privind cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor SMC;
21. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
22. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
23. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
24. Îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de către Primarul Municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support