Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment protecția mediului, protecția muncii

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Îndeplineşte prevederile legale specifice protecţiei mediului şi protecţiei muncii, în vigoare;
2. Efectuează controale privind întreţinerea zonelor verzi, cursurilor de apă interioare, starea de curăţenie a pieţelor, parcărilor, locurilor publice, locurilor de joacă pentru copii;
3. Conduce, urmăreşte şi răspunde de zone verzi, arii protejate, peisaj;
4. Întocmeşte programe de lucrări şi rapoarte de activitate pentru personalul muncitor angajat la întreţinerea mediului înconjurător ;
5. Colaborează cu Unitatea locală de monitorizare a serviciilor publice pe linia întreţinerii şi modernizării serviciului de iluminat public ;
6. Supraveghează şi intervine, după caz, la menţinerea în stare corespunzătoare a indicatoarelor de circulaţie şi asigură vizibilitatea acestora, conform Codului Rutier ;
7. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni , după caz, persoanelor fizice şi juridice care încalcă normele de gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a peisajului urbanistic al municipiului ;
8. Organizează acţiuni comune cu instituţiile autorizate, cu privire la respectarea reglementărilor legale în domeniul protecţiei mediului ;
9. Efectuează instructajul şi întocmeşte fişele de protecţia muncii pentru personalul salariat al Aparatului de Specialitate al Primarului şi a unităţilor subordonate ;
10. Întocmeşte un registru de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv în cadrul instituţiei conform modelului din Legea nr.132/2010 şi raportează lunar datele din acest registru Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,
11. Răspunde de asigurarea protecţiei peisajului, menţinerea şi dezvoltarea zonelor verzi, respectarea regimului de protecţie a unor spaţii special amenajate : zone de agrement, turism, monumente istorice, arii protejate şi monumente ale naturii ;
12. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.946/2005 ;
13. Transmite informaţii, în mod operativ, către compartimentul de informatică, în vederea actualizării site-ului Primăriei municipiului Brad;
14. Răspunde de gestiunea materialelor achiziţionate pentru executarea lucrărilor ; asigură gestiunea fizică a stocului de materiale ;
15. Respectă legislaţia de gestiune a bunurilor ;
16. Are obligaţia să urmărească ca eliberarea materialelor din gestiune să se facă conform actelor normative în vigoare ;
17. Are obligaţia ca la primirea în gestiune să urmărească ca toate actele cu privire la operaţiile din gestiunea sa să fie completate, înregistrate şi predate conform actelor normative în vigoare;
18. Elaborează proceduri pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului şi actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie în funcţie de legislaţia în vigoare;
19. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
20. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
21. Supraveghează şi verifică efectuarea , respectiv menţinerea curăţeniei de către personal în grupurile sanitare din sediul Primăriei Municipiului Brad, cu excepţia toaletelor folosite de persoanele de sex feminine;
22. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
23. Execută şi alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei Municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support