Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartimentul informatic

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Asigură informatizarea şi conducerea computerizată a tuturor activităţilor pretabile pentru prelucrare pe calculator ce revin autorităţilor publice locale ;
2. Asigură întreţinerea şi administrarea aplicaţiilor informatice aflate în exploatare ;
3. Asigură luarea măsurilor imediate pentru remedierea defecţiunilor apărute în sistemul informatic din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad ;
4. Monitorizează evenimentele de pe reţea şi a resurselor ;
5. Răspunde de elaborarea Planului Strategic de dezvoltare a sistemului informatic ;
6. Realizează şi implementează planul de back – up şi asigură existenţa salvărilor documentelor ;
7. Întreţine şi actualizează pagina de WEB a Primăriei Municipiului Brad ;
8. Asigură asistenţă în cazul actualizării programului legislativ ;
9. Elaborează şi actualizează proceduri privind sistemul informaţional şi securitatea acestora ;
10. Elaborează Planul de recuperare a datelor în caz de dezastru ;
11. Execută analiza şi programarea pe calculator a lucrărilor de prognoză din cadrul compartimentului şi pentru unităţile subordonate şi prelucrează informaţiile primare preluate ;
12. Prezintă propuneri privind sistemul informatic şi asigură asistenţa de specialitate pentru achiziţionarea echipamentelor necesare;
13. Coordonează, îndrumă şi supraveghează activitatea de editare şi arhivare pe suport magnetic a documentelor în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad;
14. Pe linia administrării reţelei:
– răspunde de planificarea, achiziţionarea, instalarea şi operarea în cadrul reţelei
– supraveghează toate modificările la server, cablare şi alte surse ale reţelei, asigurând capacităţi suficiente pentru aplicaţii noi
– instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, drepturile de acces în reţea
15. Acordă asistenţă salariaţilor pe linia ridicării nivelului de cunoştinţe privind operarea pe calculator;
16. Coordonează, din punct de vedere informaţional, activităţile în care este implicată Primăria Brad, asigurând necesarul de echipament de calcul, personal şi soft specializat;
17. Coordonează şi participă direct la realizarea machetelor cu conţinut grafic deosebit( diplome, antet, reclame, anunţuri, hărţi tematice etc.) cât şi a acelor documente complexe care necesită cunoştinţe de nivel superior în utilizarea calculatoarelor;
18. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.946/2005 ;
19. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;
20. Elaborează proceduri pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului şi actualizează procedurile ori de câte ori este nevoie în funcţie de legislaţia în vigoare.
21. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
22. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
23. Execută şi alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei Municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support