Site-ul oficial al Municipiului Brad

STEMA municipiului Brad

HOTÃRÂREA nr.1539 din 18 decembrie 2002
privind aprobarea stemei municipiului Brad, judetul Hunedoara

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tãrii si sigiliul statului,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. – (1) Se aprobã stema municipiului Brad, judetul Hunedoara, prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevãzute în anexa nr. 1a).
(3) Anexele nr. 1 si 1a) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncã

Bucuresti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.539.

ANEXA Nr. 1

STEMA
municipiului Brad, judetul Hunedoara

ANEXA Nr. 1a)

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE
elementelor însumate ale stemei municipiului Brad, judetul Hunedoara

Descrierea stemei
Stema municipiului Brad, potrivit anexei nr. 1 la hotãrâre, se compune dintr-un scut despicat, având urmãtoarea înfãtisare:
În primul cartier, pe albastru, este un brad natural, reprezentând emblema gravatã în sigiliul municipiului în veacul al XVI-lea (1570).
În al doilea cartier, având fond rosu, este reprezentatã o dendritã de aur nativ, alãturi de însemnele mineritului, douã ciocane încrucisate plasate la intrarea într-o minã, simbolizând traditia mineritului, principala ramurã industrialã a municipiului.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din 5 turnuri crenelate.
Semnificatia elementelor însumate
Bradul a fost în secolul al XVI-lea vechea emblemã sigilarã a municipiului Brad.
Dendrita reprezintã bogãtia zãcãmintelor din zonã.
Ciocanele încrucisate si intrarea în minã relevã ponderea activitãtii miniere în economia localitãtii.
Coroana muralã, cu 5 turnuri crenelate, semn specific centrelor urbane, atestã faptul cã asezarea este municipiu.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support