Site-ul oficial al Municipiului Brad

Carieră

FORMULAR DE ÎNSCRIERE – funcționari publici

FORMULAR DE ÎNSCRIERE – personal contractual

Model adeverință de vechime conform HG 1366/2022

2024

Concurs, în data de 30.04.2024, ora 1100 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă:

 • inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Operare Sistem Informatic al Registrului Electoral – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

 

detalii…


Concurs, în data de 18.04.2024, ora 1100 – proba scrisă, pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală de execuție, vacante:

 • inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Compartimentului Promovare Turism-Cultură – Centrul de Cultură și Turism „Zarand” Brad din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
 • inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Compartimentului Cadastru, Topometrie  – Direcția Arhitect Șef din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

detalii…


Concurs, în data de 16.04.2024, ora 1100 – proba scrisă, pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală de execuție, vacante:

 • muncitor necalificat, treaptă profesională I din cadrul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad;
 • șofer, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Administrare Parcuri și Baze Sportive – Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat – Direcția Arhitect Șef din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

detalii…


Examen în data de 18.03.2024, ora 10.00 – proba scrisă, în vederea promovării în grad profesional a unui funcționar public de execuție, respectiv promovare în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului – Direcția Arhitect Șef din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Examen în data de 30.01.2024, ora 10.00 – proba scrisă, în vederea promovării în grad profesional a unui funcționar public de execuție, respectiv promovare în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Fond Funciar, Registrul Agricol din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


2023

Concurs, în data de 18.12.2023, ora 1100 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă, respectiv funcția de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Fond Locativ și Urmărire Contracte – Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Concurs, în data de 11.12.2023, ora 1100 – proba scrisă, pentru ocuparea următorului post de natură contractuală de execuție, vacant:

 • arhivar, treaptă profesională debutant, în cadrul Compartimentului Arhivă din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 07.12.2023, ora 1100 – proba scrisă, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

 • inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Impunere, Constatare și Control Persoane Juridice –  Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
 • referent, clasa III, grad profesional principal – Compartiment Impunere, Constatare și Control Persoane Juridice –  Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Beneficii și Aplicarea programelor sociale europene pentru persoane dezavantajate – POAD – Serviciul de Asistență Socială – Direcția de Asistență Socială Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad;
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Beneficii și Aplicarea programelor sociale europene pentru persoane dezavantajate – POAD – Serviciul de Asistență Socială – Direcția de Asistență Socială Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

 

detalii…


Examen în data de 26.10.2023, ora 1000 – proba scrisă, în vederea promovării în grad profesional a unor funcționari publici de execuție, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Executări Silite și Insolvență – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Administrarea Parcărilor – Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Evidența Persoanelor – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Stare Civilă – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 19.06.2023, ora 1100 – proba scrisă, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Beneficii și Aplicarea programelor sociale europene pentru persoane dezavantajate – POAD – Serviciul de Asistență Socială – Direcția de Asistență Socială Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad;
 • inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului fond locativ și urmărire contracte –  Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 14.06.2023, ora 1100 – proba scrisă, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Taxe şi Impozite Locale-impunere, constatare, control –  Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Urmărire Arierate –  Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Operare Sistem Informatic al Registrului Electoral din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


 

Concurs în data de 16.05.2023, ora 1100 – proba scrisă, pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală de execuție, vacante:

 • muncitor calificat, treaptă profesională I, în cadrul Serviciului Public de întreținere și Gospodărire Municipală Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, poziția nr. 116 a Statului de funcții;
 • muncitor calificat, treaptă profesională I, în cadrul Serviciului Public de întreținere și Gospodărire Municipală Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, poziția nr. 118 a Statului de funcții.

detalii…


Concurs în data de 20.04.2023, ora 1100 , pentru ocuparea unui post de natură contractuală de execuție, vacant, de inspector de specialitate, grad profesional II, în cadrul Cinematografului „Zarand”- Centrul de Cultură și Turism „Zarand” Brad din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad

detalii…


Examen în data de 30.01.2023, ora 1000 , în vederea promovării în grad profesional a unor funcționari publici de execuție, respectiv inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Sprijin, Îndrumare și Control Asociații de Proprietari din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


2022

Examen în data de 28.12.2022, ora 10.00, în vederea promovării în grad profesional a unor funcționari publici de execuție, promovare aferentă semestrului I 2022, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentul Buget, Finanțe, Contabilitate – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite Locale, impunere, constatare, control – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Examen în data de 20.12.2022, ora 10.00, în vederea promovării în grad profesional a unor funcționari publici de execuție, promovare aferentă semestrului I 2022, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentul Executări Silite și Insolvență – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
 • consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali – Serviciul de Asistență Socială – Direcția de Asistență Socială Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

detalii…


Examen în data de 29.11.2022, ora 10.00, în vederea promovării în clasă a unui funcționar public de execuție, respectiv transformarea postului de polițist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului cu atribuții pe linie din domeniul circulației pe drumurile publice – Poliția Locală a Municipiului Brad din subordinea Primarului Municipiului Brad în post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent în cadrul aceluiași compartiment

detalii…


Concurs în data de 23.08.2022, ora 11.00, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, respectiv inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului fond locativ şi urmărire contracte – Birou Administrare Domeniu Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Examen în data de 17.08.2022, ora 10.00,în vederea promovării în grad profesional a unui funcționar public de execuție, promovare aferentă semestrului II 2022, respectiv inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului administrare parcuri şi baze sportive – Birou Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 25.07.2022, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Taxe şi Impozite Locale-impunere, constatare, control –  Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 14.07.2022, pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante, de natură contractuală, după cum urmează:

 • muncitor calificat, treapta profesională I în cadrul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad;
 • muncitor necalificat, treaptă profesională I în cadrul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad;

detalii…


Concurs în data de 12.07.2022, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, respectiv inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului fond locativ şi urmărire contracte – Birou Administrare Domeniu Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 29.06.2022, pentru ocuparea unui post de execuție vacant, de natură contractuală, de casier în cadrul Compartimentului desfacere Piață și Obor – Serviciul Public de Desfacere ”Han Piață si Obor” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad;

detalii…


Concurs în data de 15.06.2022, pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante, de natură contractuală, după cum urmează:

 • muncitor calificat, treapta profesională I în cadrul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad;
 • muncitor necalificat, treaptă profesională I în cadrul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad;

detalii…


Concurs în data de 16.05.2022, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Stare Civilă din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

detalii…

Concurs în data de 14.04.2022, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

detalii…


Examen în data de 17.03.2022, ora 10.00, în vederea promovării în grad profesional a unor funcționari publici de execuție, după cum urmează:

 • inspector de specialitate, grad profesional I, în cadrul Compartimentului Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad

detalii…


Examen în data de 24.02.2022, ora 10.00, în vederea promovării în grad profesional a unor funcționari publici de execuție, după cum urmează:

inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Operare Sistem Informatic al Registrului Electoral din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului administrare parcuri şi baze sportive – Birou Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 19.01.2022, pentru ocuparea a 2(două)  funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

detalii…


2021

Concurs în data de 19.10.2021, pentru ocuparea unui post vacant, de natură contractuală, de paznic, în cadrul Compartimentului desfacere Han – Serviciul Public de Desfacere ”Han Piață și Obor” Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

detalii…


Examen în data de 22.09.2021, ora 10.00 în vederea promovării în grad profesional a unor funcționari publici de execuție, promovare aferentă semestrului II 2021, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Operare Sistem Informatic al Registrului Electoral din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
 • inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate – Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Examen în data de 26.07.2021, ora 1000,  în vederea promovării în grad profesional imediat superior al unui inspector de specialitate, grad profesional I, în cadrul Compartimentului Sprijin, Îndrumare și Control Asociații de Proprietari din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad

detalii…


Examen în data de 30.03.2021, ora 1000  în vederea promovării în grad profesional a unor funcționari publici de execuție, promovare aferentă semestrului I 2021, după cum urmează:
inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Operare Sistem Informatic al Registrului Electoral din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
polițist local, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului cu atribuţii pe linie de ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor – Poliția Locală a Municipiului Brad din subordinea Primarului Municipiului Brad;
polițist local, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului cu atribuţii pe linie din domeniul circulaţiei pe drumurile publice – Poliția Locală a Municipiului Brad din subordinea Primarului Municipiului Brad;
polițist local, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului cu atribuţii pe linie de disciplină în construcţii şi afişaj stradal– Poliția Locală a Municipiului Brad din subordinea Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 02.03.2021, concurs pentru ocuparea a 2(două)  funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează:
inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului – Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Investiții – Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


2020

Concurs în data de 23.12.2020, concurs pentru ocuparea unui post vacant, de natură contractuală, de referent, treaptă profesională IA, în cadrul Casei de Cultură Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 08.12.2020, concurs pentru ocuparea unui post vacant, de natură contractuală, de muncitor necalificat, treaptă profesională I, în cadrul Compartimentului administrarea parcărilor – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 04.11.2020, concurs pentru ocuparea unui post vacant, de natură contractuală, de muncitor necalificat, treaptă profesională I, în cadrul Compartimentului parcuri și baze sportive – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 24.09.2020, ora 10.00, în vederea promovării într-un grad profesional superior a unor funcționari publici de execuție, promovare aferentă semestrului II 2020, după cum urmează:
inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Executări Silite și Insolvență – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului administrarea parcărilor – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brad – Evidență Persoane din subordinea Consiliului Locala al Municipiului Brad;
inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brad – Stare Civilă din subordinea Consiliului Locala al Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 05.03.2020, ora 11.00-proba scrisă, pentru ocuparea unui post de natură contractuală vacant de Responsabil Tehnic, înființat în afara organigramei, pentru proiectul POCU “Comunitatea Brad – Acceptă sprijinul nostru” (Cod SMIS 101234).

detalii…


Concurs în data de 24.02.2020, ora 11.00, în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deținut, respectiv funcția publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului cu atribuţii pe linie de evidență a persoanelor – Poliția Locală a Municipiului Brad din subordinea Primarului Municipiului Brad

detalii…


Examen în data de 17.02.2020, ora 10.00,în vederea promovării în grad profesional imediat superior a doamnei Cristea Anamaria-Cristina, inspector de specialitate, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Beneficii și Aplicarea programelor sociale europene pentru persoane dezavantajate – POAD – Serviciul de Asistență Socială – Direcția de Asistență Socială Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Concurs în data de 6.01.2020, ora 11.00, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Executări Silite și Insolvență – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

2019


Concurs în data de 2.12.2019, ora 11.00, pentru ocuparea a 2(două) funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează:

-consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

-inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Sprijin, Îndrumare și Control Asociații de Proprietari din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 25.11.2019, ora 11.00, pentru ocuparea a 3(trei) funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează:

– inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

– consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite Locale-impunere, constatare, control – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

– referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 30.10.2019, ora 11.00, pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, de natură contractuală, de inspector de specialitate, grad profesional IA, în cadrul Compartimentului Registratură din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Examen în data de 21.10.2019, ora 11.00, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului – Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Examen în data de 18.10.2019, ora 9.00, în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deținut, respectiv funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Executări Silite și Insolvență – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad

detalii…


Examen în data de 27.05.2019, ora 11.00, pentru ocuparea a 2 posturi de natură contractuală vacante, înființate în afara organigramei, pentru proiectul POCU “Comunitatea Brad – Acceptă sprijinul nostru” (Cod SMIS 101234), după cum urmează:
– director de program;
– diriginte de șantier.

detalii…


Examen în data de 15.05.2019, ora 11.00, în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deținut pentru următoarele funcții publice de execuție:
– inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului administrare parcuri şi baze sportive – Biroul pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
– polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului cu atribuţii pe linie de activitate comercială – Poliția Locală a Municipiului Brad.

detalii…


Examen în data de 14.03.2019, ora 11.00, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante de:
– expert, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziții Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
– consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Executări Silite și Insolvență – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
– consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali – Serviciul de Asistență Socială – Direcția de Asistență Socială Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

detalii…


Examen în data de 28.01.2019, ora 11.00, pentru ocuparea unor posturi de execuţie vacante, de natură contractuală, după cum urmează:
– inspector de specialitate, clasa I, grad profesional I în cadrul Compartimentului-Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
– inspector de specialitate, clasa I, grad profesional IA în cadrul Compartimentului pentru Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local, Transport în Regim de Taxi și în Regim de Închiriere din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
inspector de specialitate, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Beneficii și Aplicarea programelor sociale europene pentru persoane dezavantajate – POAD – Serviciul de Asistență Socială – Direcția de Asistență Socială Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

detalii…


2018


Examen în data de 26.11.2018, ora 11.00, pentru ocuparea unui post de execuţie de natură contractuală vacant de muncitor calificat – dulgher, treaptă profesională I în cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

detalii…


Examen în data de 30.08.2018, ora 11.00, în vederea promovării într-un grad profesional superior, promovare aferentă semestrului II 2018

detalii…


Examen în data de 24.07.2018, ora 11.00, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Protecția Mediului, Protecția Muncii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


Examen în data de 28.06.2018, ora 10.00, în vederea promovării într-un grad profesional superior a doamnei Rucăreanu Maricica, inspector de specialitate, grad profesional II, în cadrul Compartimentului Sprijin Asociații de Proprietari din aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad.

detalii…


Examen în data de 11.06.2018, ora 11.00, pentru ocuparea unui post de execuţie de natură contractuală vacant de magaziner la Compartimentul Desfacere Han – Serviciul Public de Desfacere “Han Piață și Obor” Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

detalii…


Examen în data de 14.03.2018, ora 11.00, în vederea promovării într-un grad profesional superior- proba scrisă.

detalii…


2017


Examen în data de 29.11.2017, ora 11,00 în vederea promovării într-un grad profesional superior – proba scrisă.

detalii…


CONCURS în data de 23.08.2017, pentru ocuparea a 5(cinci) funcții publice de execuție vacante, după cum urmează:
– inspector clasa I grad profesional superior – Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului din cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții;
– consilier juridic clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
– inspector clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
– inspector clasa I grad profesional asistent – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brad – Stare Civilă;
– inspector clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Administrarea Parcărilor din cadrul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat.

detalii…


CONCURS, în data de 3.08.2017, pentru ocuparea a două posturi de execuţie de natură contractuală vacante :
– inspector de specialitate, gradul I – Compartimentul-Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
– inginer cadastru debutant – Compartimentul Agricol și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

detalii…


2016


Concurs în data de 26.07.2016, ora 11,00 – pentru ocuparea unui post de execuţie de natură contractuală vacant:
– muncitor necalificat, grad I – Serviciul Public de Gospodărire Comunală din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 14.07.2016, ora 11,00 – proba scrisă pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad:
– consilier juridic clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
– inspector clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
– inspector clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Executări Silite și Insolvență din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
– inspector clasa I grad profesional debutant – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brad – Evidența Persoanelor.

detalii…


Concurs/examen de promovare în data de 30.03.2016, ora 11,00 – proba scrisă în vederea promovării într-un grad profesional superior celui deţinut a unui funcţionar public de execuţie angajat în cadrul Poliției Locale a Municipiului Brad.

detalii…


Concurs în data de 22.03.2016, ora 11,00 – proba scrisă pentru ocuparea a 5 posturi de funcţionari publici de execuţie vacante:
– consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Comercial;
– consilier juridic clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Executări Silite şi Insolvenţă din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
– inspector clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Executări Silite şi Insolvenţă din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
– inspector clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Executări Silite ţi Insolvenţă din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
– inspector clasa I grad profesional debutant – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad – Evidenţa Persoanelor;

detalii…


2015


CENTRALIZATOR NOMINAL al rezultatelor concursului susţinut în data de 07.12.2015 – proba scrisă şi interviul din data de 11.12.2015 pentru ocuparea a trei posturi de execuţie de natură contractuală vacante :
– șofer grad I – Compartimentul Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local,Transport Taxi și în Regim de Închiriere din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
– muncitor necalificat, grad I – Serviciul Public de Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
– muncitor calificat grad I – Cantina de Ajutor Social Brad din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Brad.

detalii…


Concurs în data de 7.12.2015, ora 11,00 – pentru ocuparea a trei posturi de execuţie de natură contractuală vacante :
– șofer grad I – Compartimentul Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local,Transport Taxi și în Regim de Închiriere din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
– muncitor necalificat, grad I – Serviciul Public de Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
– muncitor calificat grad I – Cantina de Ajutor Social Brad din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Brad.

detalii…


Concurs în data de 19.11.2015, ora 11,00 – proba scrisă în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.

detalii…


Concurs în data de 30.07.2015, ora 11,00 – proba scrisă în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad – Evidenţa Persoanelor.

detalii…


Concurs în data de 14.07.2015, ora 11,00 – proba scrisă în vederea ocupării a 4 funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; inspector clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Buget, Finanţe, Contabilitate din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; inspector clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale şi consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Resurse Umane.

detalii…


Concurs în data de 18.06.2015, ora 11,00 – proba scrisă în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad – Evidenţa Persoanelor.

detalii…


Concurs în data de 23.02.2015, ora 11,00 -proba scrisă în vederea ocupării a trei funcţii publice de execuţie vacante :
– inspector clasa I grad profesional principal – Compartiment Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului A.D.P.P.;
– inspector clasa I grad profesional debutant – Compartiment Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul Biroului A.D.P.P.;
– inspector clasa I grad profesional asistent – Compartiment Operare Sistem Informatic al Registrului Electoral.

detalii…


PROCES – VERBAL încheiat azi, 12.02.2015 cu ocazia solutionarii contestatiei doamnei GOMOI ANA MARIA CRISTINA la proba de selectie a dosarelor pentru ocuparea postului de inspector clasa I grad profesional asistent -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad

detalii…


Concurs în data de 16.02.2015, ora 11,00 -proba scrisă în vederea ocupării a trei funcţii publice de execuţie vacante :
– expert clasa I grad profesional superior – Compartiment Achiziţii Publice
– inspector clasa I grad profesional asistent – Compartiment Buget, Finanţe, Contabilitate din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite locale
– inspector clasa I grad profesional asistent – Compartiment Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite locale

detalii…


PROCES – VERBAL DE AFIŞARE a rezultatului solutionarii contestatiei doamnei Nistora Amalia-Alina la nota obtinuta la proba de interviu a concursului organizat pentru ocuparea postului de casier -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad

detalii…


CENTRALIZATOR NOMINAL al rezultatelor concursului susţinut în data de 05.02.2015 – proba scrisă şi interviul pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală de execuţie vacante :casier -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; inspector de specialitate gradul 1A-Casa de Cultură Brad; îngrijitor- Casa de Cultură -Brad

detalii…


PROCES – VERBAL DE AFIŞARE a rezultatelor la proba scrisă a concursului organizat în data de 05.02.2015, ora 11,00-proba scrisă în vederea ocupării a trei posturi de natură contractuală de execuţie vacante :casier -Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; inspector de specialitate gradul 1A-Casa de Cultură Brad; îngrijitor – Casa de Cultură -Brad încheiat azi,05.02.2015

detalii…


PROCES – VERBAL DE AFIŞARE a rezultatului soluţionării contestaţiei depuse de doamna Dincă Marilena Adina la proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 05.02.2015 ora 11,00 pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuţie – inspector de specialitate gradul IA – Casa de Cultură Brad

detalii…


Proces-verbal de afişare a rezultatelor la proba de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul din data de 05.02.2015, ora 11,00 pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală de execuţie :
– casier – Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
– inspector de specialitate gradul IA – Casa de Cultură Brad;
– îngrijitor – Casa de Cultură Brad.

detalii…


Concurs în data de 05.02.2015, ora 11,00 pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală de execuţie :
– casier – Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
– inspector de specialitate gradul IA – Casa de Cultură Brad;
– îngrijitor – Casa de Cultură Brad.

detalii…


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support