Site-ul oficial al Municipiului Brad

Structura Primăriei

I. FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ

Cazacu Florin
PRIMAR

Oprișa Ioan-Florin
VICEPRIMAR

II.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAD

Bora Carmen-Irina
secretar general

Atribuțiile secretarului general

III.COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Stânga Elena
Auditor cls.I gr. superior

Atribuțiile compartimenului de audit intern

IV.COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN ȘI MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Şortan Rozalia Gabriela
Inspector superior

Atribuțiile compartimentului de control intern și management al calității

V.DIRECŢIA TEHNICĂ

vacant – Director executiv

Arhitect şef

Atribuțiile Arhitectului șef

V.1. BIROUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, INVESTIŢII

Duna Gheorghe
Şef birou

Atribuțiile biroului de urbanism, amenajarea teritoriului și investiții

  • V.1.a. Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului

vacant
Consilier cls.I gr. superior

Savu Smaranda
Inspector cls.I gr. superior

Fodor Cristian-Ioan
Inspector cls.I gr. superior

Stânga Sorin-Călin Şofer

Atribuțiile compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului

  • V.1.b. Compartiment investiții

Ionescu Monica-Elena
Inspector cls.I gr. superior

Atribuțiile compartimentului investiții

 V.2. BIROUL ADMINISTRAREA  DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

Lăzărescu Cristina
Şef birou

Atribuțiile biroului administrare domeniu public și privat

  •  V.2.a. Compartiment fond locativ şi urmărire contracte

Grosu Maria
Inspector cls.I gr. superior

Atribuțiile compartimentului fond locativ și urmărire contracte

  •  V.2.b. Compartiment administrarea parcărilor

Sicoe Claudia-Ionela
Inspector cls.I gr. asistent

Bîlc Teodor
Muncitor necalificat

Culda Cornel
Muncitor necalificat

Jula Cristian-Vasile
Muncitor calificat

Atribuțiile compartimentului de administrare a parcărilor

  • V.2.c. Compartiment administrare parcuri şi baze sportive

Bisorca Iustin-Răzvan
Inspector cls.I gr. asistent

Oprea Anda-Simona
Inspector cls.I gr. debutant

Cazan Cristinel-Mihai Şofer
vacant Inspector de specialitate cls.IA

Martin Florin-Gheorghe
Muncitor calificat

Ghiurea Gheorghe
Muncitor calificat

Vesa Marinela
Îngrijitor

Rus Petru
Muncitor necalificat

Atribuțiile compartimentului de administrare a parcurilor și bazelor sportive

V.3. COMPARTIMENT COMERCIAL

Leach Ovidiu-Valer
Consilier cls.I gr. superior

Bolcu Marius-Constantin
Inspector cls.I gr. superior

Atribuțiile compartimentului comercial

VI.COMPARTIMENT PROTECŢIA MEDIULUI, PROTECŢIA MUNCII

Palievici Eugen Raimund Sever
Consilier cls.I gr. superior

Lupea Adrian-Gabriel
Consilier cls.I gr. superior

Atribuțiile compartimentului de protecția mediului, protecția muncii

VII. SERVICIUL BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE, TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE

Petrean Gabriela Octavia
Şef serviciu

Atribuțiile serviciului

VII.1. COMPARTIMENT BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE

Todor Irina-Georgeta
Referent cls.III gr. superior

Culda Elena
Inspector cls.I gr. asistent

Gomoi Ana-Maria Cristina
Inspector principal

Atribuțiile compartimentului de buget, finanțe și contabilitate

VII.2. COMPARTIMENT TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE

Tripa Marin Gheorghe
Consilier cls.I gr. superior

Urîtu Cristina
Inspector cls.I gr. superior

Indrieș Lioara-Maria
Consilier asistent

Şoit Liliana
Inspector cls.I gr. superior

Bulz Anca-Elena
Casier

Atribuțiile compartimentului de taxe și impozite locale

VII.3. COMPARTIMENT EXECUTĂRI SILITE ŞI INSOLVENŢĂ

vacant – Consilier juridic cls.I gr. asistent

Feier Radu-Constantin
Inspector cls.I gr. asistent

Iacob Gabriela-Claudia
Inspector cls.I gr. debutant

Atribuțiile compartimentului de executări silite și insolvență

VII.4. COMPARTIMENT URMĂRIRE ARIERATE

Sas Lucia-Natalia
Consilier cls.I gr. principal

vacant – Consilier cls.I gr. asistent

Atribuțiile compartimentului de urmărire arierate

VIII. COMPARTIMENT REGISTRATURĂ

Neag Gabriela-Lenuța
Inspector de specialitate gr.I

Tomuş Daniela Maria
Inspector de specialitate gr.I

Atribuțiile registraturii

IX. CABINET PRIMAR

Mihoc Florel
Referent IA

vacant
Consilier IA

Atribuțiile cabinetului

X. ADMINISTRATOR PUBLIC

Podaru Vasile
ADMINISTRATOR PUBLIC

Atribuțiile administratorului public

XI.COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ

Trifa Ioan
Inspector cls.I gr. superior

vacant – Inspector de specilitate

Atribuțiile compartimentului de situații de urgență și protecție civilă

XII.COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE

Trifan Florina Elena
Consilier achiziții publice

Trif Mihaela-Cornelia
Consilier achiziții publice

Dineș Mariana-Dorina
Consilier achiziții publice

Atribuțiile compartimentului de achiziții publice

XIII.COMPARTIMENT AGRICOL ŞI CADASTRU

Chindriş Vasile
Consilier cls.I gr. superior

Chindriş Alina-Maria
Inspector cls.I gr. superior

Ciocan Leontina
Tehnician IA

Jurj Mihăiță-Adrian
Consilier juridic debutant

vacant – Inginer cadastru debutant

Atribuțiile compartimentului agricol și de cadastru

XIV.COMPARTIMENT JURIDIC

Zaharie Nicoleta Liliana
consilier juridic cls.I gr. superior

Trifa Doreana-Nicoleta
consilier juridic cls.I gr. superior

David Mihaela
consilier juridic cls.I gr. superior

Atribuțiile compartimentului juridic

XV.COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ

vacant – consilier juridic cls.I gr. superior

XVI.COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Mateş Florina
consilier cls.I gr. supeior

Atribuțiile compartimentului de resurse umane

XVII.COMPARTIMENT OPERARE SISTEM INFORMATIC AL REGISTRULUI ELECTORAL

Neaga Maria-Marinela
Inspector cls.I gr. principal

Atribuțiile compartimentului de operare al sistemului informatic al registrului electoral

XVIII.COMPARTIMENT RELAŢII PUBLICE

Borza Monica
Inspector cls.I gr. superior

Manea Ioana
Consilier juridic cls.I gr. superior

Atribuțiile compartimentului de relații publice

XIX.COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE

vacant – Inspector cls.I gr. debutant

Atribuțiile compartimentului de implementare proiecte

XX.COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ

Avram Paul-Flaviu
consilier cls.I gr. superior

Atribuțiile compartimentului informatică

XXI.COMPARTIMENT UNITATE LOCALĂ DE MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

Simulesc Mioara-Alina
Inspector de specialitate gr.I

Atribuțiile compartimentului de monitorizare a serviciilor comunitare

XXII.COMPARTIMENT PENTRU AUTORIZARE, MONITORIZARE, CONTROL TRANSPORT LOCAL, TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE

Barna Cristina
Inspector de specialitate gr.IA

Herczeg Adrian
Inspector de specialitate gr.IA

Nicula Daniel-Nicolae
Şofer

Atribuțiile compartimentului 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support