Site-ul oficial al Municipiului Brad

Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece perioada 1 NOIEMBRIE 2023 – 31 MARTIE 2024 și pentru supliment energie perioada 1 NOIEMBRIE 2023 – 31 OCTOMBRIE 2024

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă de la 1 noiembrie 2023 până la 31 martie 2024, iar suplimentul pentru energie se acordă de la 1 noiembrie 2023 până la 31 octombrie 2024 și poate fi obținut de familiile și/sau persoanele singure cu un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană (în cazul familiei) și 2.053 lei (în cazul persoanei singure).

Persoanele îndreptățite să primească ajutorul pentru încălzirea locuinței și supliment energie pot solicita acordarea acestora în perioada 25 septembrie – 31 octombrie 2023 la Casa de Cultură Brad, strada Independenței, nr. 7.

Cererile, însoțite de documentele referitoare la componența familiei, situația locativă, veniturile obținute în luna anterioară depunerii cererii și bunurile deținute se pot trimite și online la adresa bradprim@yahoo.com. Dacă se va folosi această metodă, documentele vor trebui scanate în format pdf (nu fotografiate cu telefonul mobil, tabletă sau alt tip de dispozitiv), fiecare fișier atașat trebuie să conțină un singur document și denumirea fișierului să fie semnificativă pentru conținutul său. Dimensiunea totală a fișierelor nu trebuie să depășească 20 Mb.

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI, ÎN SEZONUL RECE  1 NOIEMBRIE 2023 – 31 MARTIE 2024 ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE PERIOADA 1 NOIEMBRIE 2023 – 31 OCTOMBRIE 2024

 1. Cerere – declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
 2. Adeverinţă de venit inclusiv valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din partea instituţiei /cupon pensie/ mandat poştal/ extras de cont/ decizie încetare C.I.M./sentință judecătorească divorț pentru stabilire pensie alimentară – pentru toţi membrii familiei (venituri realizate în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul)
 3. Carte identitate/Buletin Identitate/Carte de identitate provizorie pentru toţi membrii familiei peste vârsta de 14 ani – copie
 4. Certificat de nastere pentru membrii familiei sub vârsta de 14 ani – copie
 5. Permis de Sedere Temporară/Permis de Sedere pe termen lung/Document de identitate pentru cetăţenii străini / apatrizi – copie
 6. Contract apartament / casa (contract de vânzare-cumpărare, contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreținere sau clauză de habitație, contract de închiriere, contract comodat însoțit de copia CI/BI al proprietarului, certificat de moştenitor etc) – copie
 7. Adeverinţă eliberată de Asociaţia de Proprietari din care să rezulte nr. de persoane luate în evidenţă la calculul taxelor comune
 8. Adeverință eliberată de către primăria unde solicitantul își are domiciliul(dacă acesta este situat într-o altă unitate teritorial administrativă) din care să rezulte ceea ce deține în proprietate, precum și dacă a solicitat sau nu ajutorul pentru încălzire și supliment energie
 9. Certificat înmatriculare autoturism – copie (dacă este cazul)
 10. Extras de cont bancar pentru persoanele care dețin depozite bancare (dacă este cazul)
 11. Copie a unei facturi de furnizare a energiei electrice

VALOAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI diferă în funcție de venitul mediu lunar al solicitantului, astfel:

 • 100%din valoarea de referință (dar nu mai mult decât consumul facturat) – pentru un venit mediu net lunar cuprins între 0 lei și 200 lei pe membru de familie/persoană singură
 • 90%– pentru un venit lunar net între 200,1 lei și 320 lei
 • 80%– pentru un venit lunar net între 320,1 lei și 440 lei
 • 70%– pentru un venit lunar net între 440,1 lei și 560 lei
 • 60%– pentru un venit lunar net între 560,1 lei și 680 lei
 • 50%– pentru un venit lunar net între 680,1 lei și 920 lei
 • 40%– pentru un venit lunar net între 920,1 lei și 1.040 lei
 • 30%– pentru un venit lunar net între 040,1 lei și 1.160 lei
 • 20%– pentru un venit lunar net între 160,1 lei și 1.280 lei
 • 10%– pentru un venit lunar net între 280,1 lei și 1.386 lei/2.053 lei (membru de familie/persoană singură)

Valoarea de referință luată în calcul diferă în funcție de sistemul de încălzire utilizat, dar nu poate fi mai mică de: 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 320 lei/lună (pentru combustibili solizi și/sau petrolieri) sau 500 lei/lună (pentru energie electrică), valoarea de referință a ajutorului pentru energie termică se stabilește, lunar, în limita consumului mediu, prevăzut în anexa nr. 1, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.

Pe lângă ajutorul pentru încălzirea locuinței, persoanele cu venituri mici primesc, lunar, pe parcursul întregului an și SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE – cu o valoare cuprinsă între 10 lei și 30 lei, în funcție de sursa de furnizare a energiei. Dacă singura sursă de energie folosită este energia electrică, valoarea suplimentului este de 70 lei/lună.

 • LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI PENTRU SUPLIMENT ENERGIE (descarcă de aici)

PERSOANELE CARE ÎNTÂMPINĂ DIFICULTĂȚI la completarea cererilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței și supliment energie pot solicita consiliere și sprijin la numărul de telefon 0254612665, tasta 0 și apoi interior 120 de luni până joi – între orele 07:30-16:00 și vineri – între orele 07:30-13:30.

Tipizate:

 • Cerere și declarație pe propria răspundere (descarcă de aici);
 • Declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarcă de aici)

Program de lucru:

 • Luni – Joi – 11:00 – 14:00

Date de contact: e-mail: bradprim@yahoo.com
tel: 0254 612665, int. 120

IMPORTANT! Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței AU OBLIGAȚIA să comunice PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAD orice modificare cu privire la veniturile și componența familiei, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support