Site-ul oficial al Municipiului Brad

ANUNT privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad in data de 30 aprilie 2020

În temeiul prevederilor art. 135 alin.4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019  privind Codul  Administrativ vă invităm să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brad, convocată, prin Dispoziţia nr. 250/24.04.2020 a Primarului Municipiului Brad, pentru data 30 aprilie  2020, orele 1400, prin mijloace electronice, cu următoarea

ORDINE  DE   ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a  Municipiului Brad şi a instituţiilor şi  serviciilor subordonate Consiliului Local Brad pe trimestrul I al anului 2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2020 – inițiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării,  în anul 2020, de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind reglementarea activităţii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului Municipiului Brad – inițiat de Primarul Municipiului Brad.
6.  Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Brad, județul Hunedoara pentru anul 2021 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Informarea nr.  24785/23.04.2020 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
9.  Diverse.

P R I M A R
Florin Cazacu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support