Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment administrare parcuri și baze sportive

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Asigură programele de reabilitare, dezvoltare şi modernizare a parcurilor şi a bazelor sportive din municipiul Brad, conform legislaţiei în vigoare;
2. Elaborează procedurile conform legislaţiei în vigoare,
3. Asigură administrarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a obiectivelor, întocmirea convenţiilor pentru prestări servicii privind închirierea obiectivelor sportive, întocmirea referatelor pentru procurările de materiale şi cele pentru executări de lucrări curente;
4. Întocmeşte programe anuale privind întreţinerea, dezvoltarea, modernizarea parcurilor şi spaţiilor verzi şi pentru joacă de copii, propune spre aprobare Consiliului Local;
5. Urmăreşte plantaţiile zonelor verzi şi replantarea acestora în funcţie de anotimpul, execută întreţinerea periodică şi sezonieră;
6. Ţine evidenţa suprafeţelor, parcurilor şi zonelor verzi, urmăreşte ca aspectele municipiului să aibă valoare peisagistică de înaltă ţinută cu costuri minime;
7. Organizează exploatarea serei ca bază materială pentru replantare anuală a parcurilor cu o mare diversitate de flori;
8. Anual întocmeşte venitul şi cheltuieli la seră şi spaţii verzi;
9. Răspunde ca în perioada de iarnă sau în timpul în care temperaturile de afară ajung sub 0 grade să fie în permanenţă asigurat agentul termic ce poate garanta că plantaţiile din seră nu vor fii degradate sau oprite din vegetaţie;
10. Asigură executarea lucrărilor de producerea de răsaduri pentru plantarea de primăvară, îngrijirea plantelor din seră în cursul iernii; deszăpezirea, curăţirea parcurilor de zăpadă;
11. Asigură executarea lucrărilor în domeniul de întreţinere a Parcurilor – Zona Verde pe domeniul public si privat al municipiului, in beneficiul acestuia, precum şi a Parcurilor din incinta instituţiilor unităţilor aparţinătoare, din incinta terenurilor de joacă, ;
12. Asigură gestionarea bunurile mobile şi imobile (mijloacele fixe, obiectele de inventar, dotări şi materiale) pe care le-a primit în administrare, precum şi cele pe care le achiziţionează în scopul realizării activităţii;
13. Asigură întreţinerea, repararea în scopul unei bune funcţiuni a imobilelor, instalaţiilor şi utilajelor din dotare ( reţele de alimentare cu energie electrică, apa potabilă, canalizare, energie termică,etc.), montarea, întreţinerea şi repararea mobilierului stradal( coşuri de gunoi, bănci, aparate de joacă pentru copii), a broaştelor, a yalelor defecte, a semnelor de circulaţie ; repară şi vopseşte băncile din parcurile municipiului Brad;
14. Asigură organizarea aprovizionării cu materiale in mod ritmic a tuturor sectoarelor pentru asigurarea unei bune desfăşurări a activităţii şi asigură gestionarea materialelor din depozite;
15. Asigură încheierea de contracte de închiriere pentru folosinţa spaţiilor aflate în administrare şi urmărirea derulării acestor contracte;
16. Asigură prestarea serviciilor publice potrivit domeniului de activitate – reparaţii , curăţenie, igienizare;
17. Asigură funcţionarea obiectivului , disciplina sanitară şi lucrările de reabilitare şi modernizare,
18. Asigură serviciile de curăţenie, întreţinere şi igienizare a spaţiilor in care se desfăşoară activitatea (mătură zilnic birourile, holurile, scările, spală şi şterge praful; spală zilnic grupurile sanitare; aspiră covoarele şi şterge geamurile ; colectează coşurile cu deşeurile selectate la fiecare nivel funcţional şi le deversează în euro-pubelele corespunzătoare de la punctul de colectare ; curăţă sălile de şedinţe după fiecare adunare sau alte ocazii,etc.);
19. Răspunde de subinventarul încredinţat şi de integritatea utilajelor încredinţate spre deservire ;
20. Execută lucrări de manipulare a utilajelor din dotarea Primăriei Municipiului Brad (drujbă, cositoare, motofoarfecă) ; efectuează lucrări de lăcătuşerie, ajută la realizarea confecţiilor metalice(panouri, stâlpi pentru indicatoare) ;
21. Asigură întreţinerea în stare de funcţionare a tractorului aflat în dotarea Primăriei municipiului Brad, executând lucrări de reparaţii la tractorul din dotare , conducerea acestuia;
22. Înregistrează cantităţile de combustibil alimentate conform foilor de parcurs, completează foile de parcurs şi le prezintă lunar pentru confirmare şi răspunde de încadrarea în consumul normat de combustibil ;
23. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;
24. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI ;
25. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
26. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de conducerea Primăriei Municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support