Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment administrarea parcărilor

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Coordonează activitatea de administrare a parcărilor publice din municipiul Brad conform legislaţiei în vigoare,
2. Elaborează procedurile conform legislaţiei în vigoare,
3. Asigură programele de reabilitare, dezvoltare şi modernizare a parcărilor, conform legislaţiei în vigoare;
4. Monitorizează activitatea de parcare în parcările publice din municipiul Brad,
5. Pune în aplicare prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţii administrativ – teritoriale;
6. Asigură atribuirea locurilor de parcare, eliberarea abonamentelor de parcare,
7. Face propunerile privind exploatarea parcărilor din municipiu, punerea in executare a legilor şi a celorlalte acte normative;
8. Asigură efectuarea inventarului periodic pentru numerarul din casierie, documentele cu regim special şi dotările din cadrul activităţilor compartimentului;
9. Asigură întocmirea de documente centralizatoare privind intrările şi ieşirile de bunuri materiale şi valorice, şi pentru încasările în numerar;
10. Propune amenajarea de noi parcări;
11. Asigură întreţinerea şi repararea dotărilor din parcări;
12. Ajută la realizarea lucrărilor de amenajare a parcărilor auto, dispuse de conducerea Primăriei municipiului Brad (marcaje, inscripţionări, montare plăci avertizoare, etc.) ;
13. Încasează taxele pentru folosirea locurilor de parcare şi urmăreşte achitarea de către aceştia a sumelor stabilite prin legislaţia în vigoare;
14. Contribuie la acţiunile de verificare a respectării de către beneficiar a locurilor de parcare repartizate ;
15. Verifică valabilitatea abonamentelor ;
16. Decontează încasările zilnice realizate din vânzarea tichetelor;
17. Obţine avize pentru realizarea de noi locuri de parcare;
18. Primeşte, analizează şi soluţionează în măsura competenţelor ce-i revin, cererile de atribuire a locurilor de parcare;
19. Răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, să se facă numai prin registratura instituţiei cu aprobarea conducerii;
20. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;
21. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI ;
22. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
23. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de conducerea Primăriei Municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support