Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment buget, finanțe, contabilitate

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Efectuează deschideri de credite bugetare în limita sumelor aprobate în buget la partea de credite;
2. Asigură plata cheltuielilor prin emiterea instrumentelor de plată : CEC, ordine de plată pentru cheltuieli de personal, materiale şi de capital;
3. Ţine evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;
4. Întocmeşte note contabile, balanţa de verificare lunară ( venituri +cheltuieli) pentru conturile : 54.02. Serv. evidenţa persoanelor ; 61.02. Poliţia Comunitară ; 67.02. Cultură, recreare, religie ; 70.02. Gopodărie comunală ; 70.15. Piaţa şi parcările;
5. Realizează execuţia bugetară a veniturilor şi cheltuielilor lunare pentru întocmirea dării de seamă şi a bilanţului contabil pentru conturile susmenţionate;
6. Ţine evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
7. Întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Brad;
8. Ţine evidenţa extrabugetară a distribuţiei laptelui praf şi răspunde direct de distribuirea laptelui praf ;
9. Verifică încadrarea în cotele alocate a consumurilor de carburanţi aferente parcului auto al instituţiei;
10. Întocmeşte ordinele de plată privind salariile şi alte plăţi şi încasări din cont ;
11. Asigură transmiterea declaraţiei 112 electronic la ANAF;
12. Ţine evidenţa avansurilor de trezorerie, precum şi decontarea în termen a acestora ;
13. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
14. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
15. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
16. Execută şi alte sarcini stabilite de Primarul municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support