Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartiment fond locativ și urmărire contracte

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Colaborează cu funcţionarii publici şi cu personalul contractual care au atribuţii în administrarea domeniului public şi a domeniului privat al municipiului Brad;
2. Asigură inventarierea şi conducerea evidenţei bunurilor publice şi private ale municipiului şi face propuneri privind valorificarea cât mai eficientă a acestora, prin închiriere, concesionare, vânzare, după caz, cu respectarea prevederilor legale;
3. Ţine evidenţa spaţiilor din fondul locativ cu destinaţia de locuinţe, controlează modul de utilizare a acestora şi face propuneri privind închirierea sau vânzarea de locuinţe din fondul locativ de stat, inclusiv a locuinţelor sociale, devenite disponibile, în condiţiile legii;
4. Participă la efectuarea de anchete sociale privind repartizarea de locuinţe din fondul locativ de stat, inclusiv a locuinţelor sociale, devenite disponibile;
5. Administrează locuinţele sociale, potrivit competenţelor stabilite de lege ;
6. Întocmeşte sau participă la întocmirea de contracte de închiriere, subînchiriere, concesionare sau vânzare, după caz, a bunurilor publice şi private ale municipiului Brad şi urmăreşte derularea contractelor ;
7. Verifică anual starea imobilelor, respectarea destinaţiilor spaţiilor publice şi private, întocmeşte note de constatare şi formulează propuneri în consecinţă ;
8. În colaborare cu Asociaţiile de proprietari, după caz, întocmeşte planul anual de reparaţii pentru imobilele sau părţile de imobile, proprietate de stat şi propune finanţarea acestora prin bugetul local ;
9. Participă la elaborarea documentaţiilor necesare atribuirii contractelor de concesiune şi închiriere aparţinând inventarului domeniului public şi privat ;
10. Actualizează anual tarifele prevăzute în contractele de închiriere şi concesiune cu rata inflaţiei pe baza buletinelor transmise de Institutul Naţional de Statistică ;
11. Participă la şedinţele comisiei de licitaţii publice pentru închirieri şi concesiuni ;
12. Ţine evidenţa parcărilor rezervate pe domeniul public ;
13. Participă la întocmirea contractelor de rezervare parcare auto ;
14. Transmite informaţii, în mod operativ, către compartimentul de informatică, în vederea actualizării site-ului Primăriei municipiului Brad;
15. Răspunde de gestiunea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din cadrul instituţiei conform legislaţiei în vigoare;
16. Respectă legislaţia de gestiune a bunurilor ;
17. Are obligaţia să urmărească ca eliberarea bunurilor din gestiune să se facă conform actelor normative în vigoare ;
18. Are obligaţia ca la primirea în gestiune să urmărească ca toate actele cu privire la operaţiile din gestiunea sa să fie completate, înregistrate şi predate conform actelor normative în vigoare ;
19. Supraveghează şi verifică efectuarea , respectiv menţinerea curăţeniei de către personal în grupurile sanitare din sediul Primăriei municipiului Brad, cu excepţia toaletelor folosite de persoanele de sex masculine;
20. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;
21. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI ;
22. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
23. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de conducerea Primăriei Municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support