Site-ul oficial al Municipiului Brad

Compartimentul comercial

Înapoi la Structura Primăriei
Vezi atribuțiile tuturor departamentelor primăriei

1. Verifică dacă comercianţii efectuează acte de comerţ cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi dacă desfăşoară activităţi comerciale în locurile şi cu respectarea obiectului activităţilor înscrise în autorizaţia de funcţionare sau actul de înştiinţare ori a condiţiilor cuprinse în licenţe şi brevete ;
2. Urmăreşte dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locurile autorizate de Primăria Municipiului Brad;
3. Întocmeşte autorizaţii de funcţionare pentru spaţiile destinate desfăşurării activităţilor comerciale de alimentaţie publică, prestări servicii şi producţie, urmărind încadrarea în profilul de activitate stabilit şi eliberează autorizaţii de funcţionare pentru aceste unităţi;
4. Analizează cererile privind modificarea ori completarea autorizaţiilor, ca urmare a documentelor suplimentare;
5. Întocmeşte evidenţa tuturor agenţilor economici din localitate care desfăşoară activităţi comerciale, de alimentaţie publică, prestări servicii şi producţie, colaborând în acest sens cu Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat;
6. Sesizează, când este cazul, organele abilitate în legătură cu neajunsurile constatate în vederea intrării în legalitate şi în termenele stabilite;
7. Verifică şi menţine sub supraveghere agenţii economici care, prin activitatea lor, perturbă ordinea şi liniştea publică;
8. Primeşte şi verifică documentaţiile în vederea obţinerii declaraţiei tip unitate de alimentaţie publică privind clasificarea;
9. Efectuează controale în vederea stabilirii compatibilităţii documentelor depuse cu situaţia existentă la locul desfăşurării activităţilor comerciale;
10. Încheie şi urmăreşte realizarea contractelor de sponsorizare în colaborare cu Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat;
11. Constată contravenţii la dispoziţiile legale şi aplică sancţiunile contravenţionale date în competenţă prin lege, pentru nerespectarea regulilor generale de comerţ, vânzare, circulaţie şi transportul mărfurilor a căror bunuri şi produse , care în condiţiile legii constituie activităţi de comerţ;
12. Propune organelor competente suspendarea autorizaţiei de funcţionare sau, după caz, retragerea acesteia dacă se constată încălcarea prevederilor din autorizaţie sau a dispoziţiilor legale privind desfăşurarea activităţii respective;
13. Îndeplineşte orice atribuţii privind controlul comercial stabilite prin dispoziţii ale primarului;
14. Eliberează şi avizează autorizaţiile de funcţionare ale agenţilor economici, verificând punctele de lucru de pe raza municipiului Brad, conform legislaţiei în vigoare;
15. Urmăreşte dezvoltarea armonioasă pe raza municipiului Brad a unităţilor comerciale ;
16. Urmăreşte rezolvarea corespondenţei cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite ;
17. Urmăreşte modul de organizare a comerţului în pieţele din municipiul Brad;
18. Conlucrează cu compartimentul de informatică în vederea reactualizării site-ului Primăriei municipiului Brad;
19. Prezintă raport de activitate, în scris, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea primarului ;
20. Asigură încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice;
21. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.946/2005 ;
22. Urmăreşte rezolvarea corespondenţei cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite ;
23. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
24. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei municipiului Brad
25. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
26. Execută şi alte sarcini stabilite de conducerea Primăriei Municipiului Brad.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support