Site-ul oficial al Municipiului Brad

Concurs multimedia, editia a V-a, desfasurat in cadrul ,,Zilelor Municipiului Brad” 2017

Regulament concurs multimedia
„Obiceiuri si traditii -BRAD, Tara Zarandului”
Primaria Municipiului Brad va invita sa participati la Concursul multimedia
„Obiceiuri si traditii – BRAD, Tara Zarandului” , organizat in cadrul Zilelor Municipiului Brad editia a XVI-a, care are ca scop promovarea Municipiului Brad si a zonelor invecinate, respectiv Tara Zarandului.

I. ORGANIZATOR

Primaria Municipiului Brad, denumita in continuare ORGANIZATOR, cu sediul in Municipiul Brad, str. Independentei nr. 2, Jud. Hunedoara, Romania.

II. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfasoara in perioada 17 iulie – 12 august 2017, dupa cum urmeaza:

 •  Inscrieri:
  – Inscrierea concurentilor se va realiza pe baza unei fise de inscriere care se va gasi la Compartimentul Relatii Publice din cadrul Primariei Municipiului Brad, de luni pana vineri in intervalul orar 9:30- 15:30, ori se va putea descarca in format digital de pe site-ul Primariei Municipiului Brad (www.primariabrad.ro )
  – Participantii vor trimite materialele (foto si/sau video) prin e-mail la adresa concursprimariabrad@yahoo.com pana la data de 31 iulie 2017 , orele 23:59 sau le vor depune pe suport electronic la Compartimentul Relatii Publice din cadrul Primariei Municipiului Brad.
 • 1 august 2017, toate materialele foto si video participante vor fi postate pe pagina de facebook a „Zilelor Municipiului Brad editia a XVI – a ( pentru fotografii si videoclipuri ) si respectiv vor fi afisate in cadrul unei expozitii ( pentru fotografii ) organizate in cadrul Casei de Cultura Brad.
 • Sistemul de votare: fotografiile si videoclipurile vor fi votate in perioada 2-8 august 2017 dupa cum urmeaza:
  – Videoclipurile vor fi votate in sistem LIKE – FACEBOOK pana la ora 23:59 a zilei de 08 august 2017 pe pagina oficiala a Zilelor Municipiului Brad editia a XVI-a;
  – Fotografiile vor fi votate in sitem LIKE – FACEBOOK pana la ora 23:59 a zilei de 08 august 2017 pe pagina oficiala a Zilelor Municipiului Brad editia a XVI-a, precum si fizic in cadrul expozitiei organizate in cadrul Casei de Cultura Brad in intervalul orar 08:00- 16:00.
 •  Desemnarea castigatorilor: va avea loc in data de 9 august 2017 si se va realiza dupa urmatorul sistem:
  Fotografiile: nota finala va fi acordata astfel:
  -33% ponderea voturilor pe Facebook;
  -33% ponderea votului fizic in cadrul expozitiei organizate la Casa de Cultura Brad;
  -34% ponderea votului juriului;
  Videoclipurile: nota finala va fi acordata astfel:
  -50% ponderea votului pe Facebook;
  -50% ponderea votului juriului;
  Primele 3 fotografii si videoclipuri, in ordinea notelor finale descrescatoare obtinute in urma jurizarii si a votului public, vor fi desemnate castigatoare.
 •  Premiere:
  – Validarea castigatorilor: Pentru a fi validat drept castigator, participantul are obligatia de a prezenta Organizatorului datele necesare pentru verificarea identitatii : serie si numar buletin, CNP si adresa. Numele declarat la inscrierea in Concurs trebuie sa fie acelasi cu cel din actul de identitate. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta spre validare aceste date la cererea Organizatorului atrage dupa sine, in mod automat, anularea premiului castigat de catre participant.
  – Revendicarea si predarea premiilor: Acordarea premiilor este un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca persoana, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia/ vidoclipul pot fi facute publice si folosite in materiale electronice sau tiparite de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta, acord valorand cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale castigatorilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei pentru intreaga perioada de protectie a acestora.
  Toate premiile Concursului trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului oficial, dar nu mai tarziu de 1 luna de la anuntarea castigatorilor, in caz contrar premiile nemaifiind datorate de catre Organizator. Premiile neridicate vor fi utilizate pentru alte competiţii de acest gen.
  Intrarea in posesia premiilor poate fi realizata prin urmatoarele metode: prin participarea la festivitatea de premiere sau prin deplasarea la sediul Primariei Municipiului Brad.
  In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai insotit de un parinte sau de reprezentatul legal.

III. TEMA CONCURSULUI

Concursul multimedia „Obiceiuri si traditii – Brad, Tara Zarandului” isi propune ca obiectiv promovarea valorilor culturale, istorice, arhitecturale si peisajistice ale Municipiului Brad si Tarii Zarandului.
Fotografiile si videoclipurile concurentilor se vor incadra in obiectivul mai sus declarat putand contine elemente vizuale de ordin cultural, istoric, arhitectural si peisajistic.

IV. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul se desfasoara pe doua sectiuni:
1. Sectiunea foto „Obiceiuri si traditii – Brad, tara Zarandului”
2. Sectiunea video „Obiceiuri si traditii – Brad, tara Zarandului”

1. Sectiunea foto „Obiceiuri si traditii – Brad, tara Zarandului”

 •  Participantii sunt invitati sa fotografieze cele mai relevante obiceiuri si traditii din zona Municipiului Brad si imprejurimi ( Tara Zarandului ) cu scopul de a promova, din punct de vedere cultural, imaginea Municipiului Brad si a Tarii Zarandului.
 • Fiecare participant are dreptul de a inscrie in concurs un numar maxim de 4 fotografii;
 • Fotografiile vor fi postate de organizatori pe pagina oficiala a evenimentului „Zilele Municipiului Brad editia a XVI-a, precum si in cadrul expozitiei organizate in Cadrul Casei de Cultura Brad.
 • Participantii isi vor putea promova fotografiile in perioada 2-8 august 2017
 • Primele 3 fotografii in ordinea descrescatoare a notelor obtinute in urma votului public si a jurizarii vor fi premiate de catre Organizator dupa cum urmeaza:

LOCUL I – 300lei
LOCUL II – 200lei
LOCUL III – 100lei

Reguli de fotografiere:

 • Rezolutia minima a fotografiei: minim 3000 pixeli latura mare
 • Culoare: color/ alb-negru/ sepia;
 • Format fisier: jpeg;
 • Spatiu de culoare: sRGB
 • Sunt acceptate doar fotografiile realizate in Municipiul Brad si Tara Zarandului;
 • Fotografiile nu pot sa avea continut explicit sau sugestiv sexual sau continut defaimator la adresa Organizatorului, Municipiului Brad, a unui grup etnic, rasial, religios, profesional sau de varsta ori la adresa persoanelor cu dizabilitati, continut pornografic si/sau elemente de nuditate;
 • Fotografiile nu vor include utilizarea accentuata de marci, logo-uri sau insemne comerciale private;
 • Fotografiile vor contine in descriere TITLUL fotografiei, NUMELE SI PRENUMELE participantului dupa modelul: „ Obiceiuri Zarandene” – Popescu Ion
 • Concurentul este obligat sa fie autorul fotografiilor si sa detina toate drepturile de autor asupra fotografiilor inregistrate in concurs;
 • Toate fotografiile care nu vor respecta prezentul regulament, vor fi excluse din competitie;

2. Sectiunea video „Obiceiuri si traditii – Brad, Tara Zarandului”

 • Participantii sunt invitati sa inscrie scurte reprezentatii video care sa promoveze aspectele culturale, istorice, arhitecturale si peisajistice ale Municipiului Brad si Tarii Zarandului;
 • Videoclipurile vor contine in descriere TITLUL videoclipului, NUMELE SI PRENUMELE participantului dupa modelul: „ Obiceiuri Zarandene” – Popescu Ion
 • Videoclipurile vor fi postate de organizatori pe pagina oficiala a evenimentului „Zilele Municipiului Brad editia a XVI-a;
 • Participantii isi vor putea promova videoclipul in perioada 2-8 august 2017
 • Fiecare participant poate inscrie in concurs un numar maxim de 2 videoclipuri cu cu durata maxima de 3 minute/ videoclip.
 • Primele 3 videoclipuri in ordinea descrescatoare a notei obtinute in urma votului public si a jurizarii vor fi premiate de catre Organizator dupa cum urmeaza:

LOCUL I – 300lei
LOCUL II – 200lei
LOCUL III – 100lei

Reguli de inregistrare video:

 • Dimensiunea videoclipului – maxim 200mb
 • Format fisier – avi/mpeg2/mp4
 • Rezolutie videoclip – minim 720p
 • Sunt acceptate doar videoclipurile realizate in Municipiul Brad si zona geografica „Tara Zarandului”;
 • Videoclipurile pot contine peisaje, cladiri, monumente istorice, persoane etc.;
 • Videoclipurile nu pot sa contina continut explicit sau sugestiv sexual sau continut defaimator la adresa Organizatorului, Municipiului Brad, a unui grup etnic, rasial, religios, profesional sau de varsta ori la adresa persoanelor cu dizabilitati, continut pornografic si/sau elemente de nuditate;
 • Videoclipurile nu vor include utilizarea accentuata de marci, logo-uri sau insemne comerciale private;
 • Concurentul este obligat sa fie autorul videoclipurilor si sa detina toate drepturile de autor asupra secventelor video inregistrate in concurs;
 • Toate videoclipurile care nu vor respecta prezentul regulament, vor fi excluse din competitie;

V. PARTICIPANŢI / ELIGIBILITATE

La acest concurs pot participa persoanele fizice cu reședința în Romania, cu varsta minima de 12 ani, care se inscriu in concurs in urma completarii formularului de inscriere urmata de trimiterea fotografiilor si/sau videoclipurilor până la data de 31 iulie 2017. Nu pot participa la Concurs angajatii Primariei Municipiului Brad ori membrii juriului, rudele pana la gradul I ale acestora, precum si alte persoane implicate in organizarea „Zilelor Municipiului Brad”

VI. OBSERVAŢII FINALE

 • Prin inscrierea in concurs, concurenții iși dau acordul ca fotografiile/ materialele video să fie postate pe paginile de internet și rețelele de comunicare socială gestionate de Organizator, ori utilizate pentru realizarea materialelor informative.
 • Vor fi acceptate fotografiile/ videoclipurile cu persoane fizice terte, atat timp cat nu este lezat dreptul persoanei la viața privata. Prin transmiterea fotografiei/ videoclipului, se înțelege că persoanele care apar în fotografii/ materiale video și-au dat acceptul cu privire la participarea lor la concurs.
 • Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru nicio fotografie/ videoclip insușite in mod ilegal de catre concurenți. Concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participării cu fotografii/ materiale video la acest concurs.
 • Organizatorul nu este responsabil pentru conținutul materialelor transmise de catre participanti și nici pentru litigiile privind drepturile de autor in care participanții sunt implicați sau care pot deriva din participarea acestora la prezentul concurs.
 • Imaginile foto/video care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs.
 • Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea de a contacta catigătorii, ca urmare a transmiterii incorecte a datelor de contact.
 • Ridicarea premiilor se va face in termen de maxim 30zile calendaristice de la data anuntarii castigatorului de catre Organizator sau prin participarea la „Festivitatea de premiere” organizata in cadrul „Zilelor Municipiului Brad editia a XVI-a”
 • Organizatorul nu este responsabil pentru nici o cheltuiala privind participarea la concurs si nici pentru ridicarea/transmiterea premiului.
 • In cazul în care Organizatorul constată ca un castigator nu a indeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de regulamentul oficial al concursului, isi rezervă dreptul de a suspenda oricand drepturile și beneficiile care ii revin castigătorului, fara alte despagubiri sau plăti din partea Organizatorului.
 • Prin acceptarea premiilor, castigatorii isi exprima acordul ca numele, prenumele și fotografiile/ videoclipurile lor, precum și valoarea premiilor castigate în aceasta campanie să fie făcute publice.

VII. DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE

 • Datele personale vor fi inregistrate şi procesate in masura in care sunt necesare pentru actiunile ulterioare legate de participarea la acest concurs.
 • Datele personale sunt tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre instituțiile şi organismele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date.
 • Informatiile sunt inregistrate şi stocate atat timp cat sunt necesare actiuni suplimentare legate de participarea la concurs.

17.07.2017

Organizator, Primaria Municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support