Site-ul oficial al Municipiului Brad

Dezbatere publica din 01.04.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Brad aduce la cunoștință publică faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind reglementarea activităţii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
– pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brad www.primariabrad.ro – la secțiunea Transparență Decizională;
– la sediul Primăriei Municipiului Brad, strada Independenței, nr. 2 (panoul de afișaj);
– în Periodicul de informare al Consiliului Municipal Brad „Zarandul”.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâre supuse consultării publice se pot transmite, în scris, până la data de 01 aprilie 2020, astfel:
– ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: bradprim@yahoo.com;
– prin poștă pe adresa: strada Independenței, nr. 2, Brad, județul Hunedoara;
– la sediul instituției, Compartimentul Relații Publice, din municipiul Brad, strada Independenței, nr. 2, județul Hunedoara.

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la aceste proiecte, precum și propunerile și observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea “Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre….”
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 01 aprilie 2020.

  • Anexa nr.1 – REGULAMENT PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL BRAD
  • Anexa nr.2 – STUDIU DE FUNDAMENTARE privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Brad
  • Anexa nr.3 – CAIET DE SARCINI al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Brad
  • Anexa nr.4 – CONTRACT-CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENŢĂ A MUNICIPIULUI
  • Anexa nr.5 – TARIFELE APROBATE PENTRU REGLEMENTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN
    MUNICIPIUL BRAD
  • Anexa nr.6 – Factori de evaluare ai ofertelor utilizați în aplicarea criteriului de atribuire
  • Anexa nr.7 -STRUCTURA pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului mediu pentru serviciul public de transport local de persoane efectuat prin curse regulate
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support