Site-ul oficial al Municipiului Brad

Dezbatere publică din 22 ianuarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că în data de 22 ianuarie 2016, ora 11.00, în sala „Agora” a Casei de Cultură Brad, va avea loc DEZBATEREA PUBLICĂ a următoarelor proiecte de hotărâre:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din Municipiul Brad,
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei şi a modelului de cerere – declarație pe propria răspundere de acordare a ajutoarelor alimentare pentru categoria de beneficiari menţionați la art.3 alin. (1) lit. h) ale Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare,
3.Proiect de hotărâre privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Brad,
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire a unor taxe speciale prevăzute de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, persoanele care au obligaţia achitării acestor taxe şi destinaţia fondurilor constituite din încasarea taxelor speciale,
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad şi a Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad pentru anul 2016,
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate “CANTINA DE AJUTOR SOCIAL” Brad – proiecte de hotărâre iniţiate de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu.

PÂNĂ LA DATA DE 22 IANUARIE 2016, ORA 10.00 SE POT DEPUNE LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAD, LA COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE, SUGESTII, PROPUNERI, OPINII REFERITOARE LA ACESTE PROIECTE DE HOTĂRÂRE.

PRIMAR
FLORIN CAZACU

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support