Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2008 – semestrul II

Iulie

Iulie
Hotărârea nr.94/2008 – privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Potecă Vasilică
Hotărârea nr.95/2008 – privind intonarea imnului naţional al României la şedinţele Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.96/2008 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.97/2008 – privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Brad
Hotărârea nr.98/2008 – privind conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE al municipiului Brad domnului ADRIAN PĂUNESCU
Hotărârea nr.99/2008 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
Hotărârea nr.100/2008 – privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.101/2008 – privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad, Ediţia a VII-a
Hotărârea nr.102/2008 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2008
Hotărârea nr.103/2008 – privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad
Hotărârea nr.104/2008 – privind stabilirea zonei unitare de încălzire pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică ( SACET) în municipiul Brad
Hotărârea nr.105/2008 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică ,,Instalaţie electrică şi hidraulică fântână arteziană” în municipiul Brad
Hotărârea nr.106/2008 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 60/2008 privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între Asociaţia Sportivă ,,Michael Autosport” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad
Hotărârea nr.107/2008 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizare Punct Termic nr. 5 şi reţele aferente, str. Privighetorilor” municipiul Brad, jud. Hunedoara

August

Hotărârea nr.108/2008 – pentru modificarea HCL nr. 101/2008 privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad, Ediţia a VII-a
Hotărârea nr.109/2008 – privind conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE al municipiului Brad doamnei MARIA – FELICIA MOŞNEANG
Hotărârea nr.110/2008 – privind validarea mandatului unui consilier local
Hotărârea nr.111/2008 – pentru modificarea H.C.L nr. 88/2008 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.112/2008 – pentru modificarea H.C.L. nr.93/2008 privind aprobarea numărului şi a componenţei comisiilor de specialitate
Hotărârea nr.113/2008 – privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Bereş Gheorghe Aurel
Hotărârea nr.114/2008 – privind reactualizarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale
Hotărârea nr.115/2008 – privind înfiinţarea Unităţii de Implementare a Proiectului ( UIP) ,,Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă – Finalizarea investiţiei finanţate prin Programul PHARE 2002/SAMTID Faza I”
Hotărârea nr.116/2008 – privind asocierea municipiului Brad cu judeţul Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”
Hotărârea nr.117/2008 – privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
Hotărârea nr.118/2008 – privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad
Hotărârea nr.119/2008 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.120/2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, Schimbarea destinaţiei din apartament în spaţiu comercial şi creare uşă acces de pe podestul de intrare în casa scării ” în Brad, str. Cuza Vodă bloc 14 sc. D ap. 56 parter
Hotărârea nr.121/2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, Schimbarea destinaţiei din apartament în spaţiu comercial şi creare acces din exterior” în Brad, str. Cuza Vodă bloc 14 sc. 5 ap. 76 parter
Hotărârea nr.122/2008 – pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr.44/2008 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.123/2008 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.124/2008 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008
Hotărârea nr.125/2008 – privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între ,,ASOCIAŢIA MONTANĂ SPEOZARAND” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad
Hotărârea nr.126/2008 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Brad nr. 170/2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Reabilitare infrastructură municipală – strada Decebal, Brad judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.127/2008 – privind rectificarea bugetului fondului de rulment al municipiului Brad pe anul 2008
Hotărârea nr.128/2008 – privind repartizarea unei locuinţe sociale din imobilul situat
Hotărârea nr.129/2008 – privind propunerea modificării preţului pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către SC ACVACALOR SA BRAD
Hotărârea nr.130/2008 – privind propunerea trecerii unui drum de interes local din proprietatea publică a municipiului Brad şi administrarea Consiliului local al municipiului Brad în proprietatea Statului român prin Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei şi administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA în vederea reabilitării drumului

Septembrie

Hotărârea nr.131/2008 – privind validarea mandatului unui consilier local
Hotărârea nr.132/2008 – pentru modificarea H.C.L. nr.93/2008 privind aprobarea numărului şi a componenţei comisiilor de specialitate
Hotărârea nr.133/2008 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008
Hotărârea nr.134/2008 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.135/2008 – privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de administraţie la unităţile de învăţământ din municipiul Brad
Hotărârea nr.136/2008 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
Hotărârea nr.137/2008 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 16 din blocul 60, sc. 2 de pe str. Aleea Patriei, municipiul Brad fostei chiriaşe
Hotărârea nr.138/2008 – privind modificarea taxelor pentru Serviciul Public de Desfacere, Han, Piaţă agroalimentară, Obor şi Piaţa Industrială
Hotărârea nr.139/2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire bază sportivă” în Brad str. Dealul Racovei f.n.
Hotărârea nr.140/2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbarea destinaţiei din apartament în cabinet stomatologic şi creare acces din exterior” în Brad str. Cuza Vodă bloc 15 ap. 11 sc. 2 parter
Hotărârea nr.141/2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire piscină publică, cabine, toalete, alei pietonale” în Brad str. Vânătorilor nr. 35
Hotărârea nr.142/2008 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA STRĂZILE GOLCEŞTI, RĂBĂREASA, TUDORĂNEŞTI”
Hotărârea nr.143/2008 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General pentru obiectivul ,,REPARAŢIE CAPITALĂ – CINEMATOGRAF ZARAND BRAD”
Hotărârea nr.144/2008 – privind aprobarea pierderilor tehnologice în serviciul public de alimentare cu energie termică furnizată de către SC ACVACALOR SA BRAD
Hotărârea nr.145/2008 – privind conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE al municipiului Brad, Prea-Fericitului Părinte Dr. Daniel Ciobotea – Patriarhul României

Octombrie

Hotărârea nr.146/2008 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008
Hotărârea nr.147/2008 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009
Hotărârea nr.148/2008 – privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.149/2008 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.150/2008 – privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către SC ACVACALOR SA BRAD
Hotărârea nr.151/2008 – privind aprobarea preţului de facturare a energiei termice pentru populaţia municipiului Brad începând cu data de 1 noiembrie 2008
Hotărârea nr.152/2008 – privind furnizarea energiei termice în scopul încălzirii locuinţelor pentru populaţia municipiului Brad
Hotărârea nr.153/2008 – privind modificarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 190/2005
Hotărârea nr.154/2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Transformare garaj în fast food P +1 + M” în Brad str. Decebal nr. 40 A.
Hotărârea nr.155/2008 – privind aprobarea Regulamentului intern al Primăriei municipiului Brad
Hotărârea nr.156/2008 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.157/2008 – privind concesionarea S.C. ,,ZASS PROTEUS & CO SRL Timişoara”a unei suprafeţe de 500 mp. de teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Brad, situat pe str. Avram Iancu – zona gării în vederea amenajării unei parcări publice aferente supermarketului
Hotărârea nr.158/2008 – privind aprobarea alocaţiei de hrană pentru Creşa de Cartier din subordinea Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.159/2008 – privind concesionarea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 393,87 mp. din imobilul situat pe str. Cuza Vodă nr. 12 aparţinând domeniului privat al municipiului Brad în vederea amenajării unui birou şi atelier operaţional pentru relaţii cu clienţii pe probleme de apă şi canal
Hotărârea nr.160/2008 – privind repartizarea unei locuinţe sociale din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 10
Hotărârea nr.161/2008 – privind aprobarea Programului manifestărilor cultural artistice dedicate ,,Serbărilor Toamnei” şi ,,Zilei Persoanelor Vârstnice – Balul Seniorilor” în municipiul Brad
Hotărârea nr.162/2008 – privind asocierea Consiliului local al municipiului Brad cu Crucea Roşie Română – Subfiliala Brad în vederea sprijinirii copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate
Hotărârea nr.163/2008 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 12 mp. de teren situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 din domeniul privat al municipiului Brad în vederea amplasării unui chioşc
Hotărârea nr.164/2008 – privind asocierea Consiliului local al municipiului Brad cu Asociaţia ,,Maria”- asociaţia femeilor din Brad pentru realizarea proiectului ,,Centru de informare şi consiliere” în municipiul Brad

Noiembrie

Hotărârea nr.165/2008 – privind aprobarea indicatorilor economici pentru realizarea utilităţilor şi amenajărilor exterioare la obiectivul ,,Bloc de locuinţe pentru tineret 40 apartamente P+3 str. Dacilor, Brad”,jud. Hunedoara
Hotărârea nr.166/2008 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008
Hotărârea nr.167/2008 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii ,,EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONA DE VEST A MUNICIPIULUI BRAD”
Hotărârea nr.168/2008 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.169/2008 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2009
Hotărârea nr.170/2008 – privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.171/2008 – privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.172/2008 – privind încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniţiativă ,,Copii şi sportul”Brad
Hotărârea nr.173/2008 – privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) în municipiul Brad
Hotărârea nr.174/2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaţie apartament în cabinet de optică medicală şi acces din exterior” în Brad str. Aleea Poştei bloc 10 ap. 56 parter, jud. Hunedoara
Hotărârea nr.175/2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaţie apartament în spaţiu comercial” în Brad str. Cuza Vodă bloc 14 ap.36 sc. D, parter jud. Hunedoara
Hotărârea nr.176/2008 – privind concesionarea prin licitaţie publică a serei calde proprietatea privată a municipiului Brad situată pe str. Ardealului compusă din teren în suprafaţă de 5158 mp. şi instalaţiile aferente
Hotărârea nr.177/2008 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad

Decembrie

Hotărârea nr.178/2008 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008
Hotărârea nr.179/2008 – pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 53/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Bloc de locuinţe sociale 42 apartamente P +2 E ” pe str. Şteampurile Vechi în municipiul Brad”
Hotărârea nr.180/2008 – privind alocarea unor sume pentru serbarea Crăciunului 2008 şi a Revelionului 2009 în aer liber în municipiul Brad
Hotărârea nr.181/2008 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008
Hotărârea nr.182/2008 – privind constituirea fondurilor de premiere şi stabilirea criteriilor şi condiţiilor în vederea utilizării acestor fonduri pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.183/2008 – privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Acordul/Contractul colectiv de muncă al salariaţilor Primăriei municipiului Brad
Hotărârea nr.184/2008 – privind aprobarea documentaţiilor tehnico economice pentru obiectivul de investiţii GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ,,FLOARE DE COLŢ” MUNICIPIUL BRAD JUDEŢUL HUNEDOARA: STUDIU DE FEZABILITATE
Hotărârea nr.185/2008 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 28 din blocul 4 A de pe str. Transilvaniei, municipiul Brad fostei chiriaşe
Hotărârea nr.186/2008 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.187/2008 – pentru modificarea articolului l din Hotărârea Consiliului Brad nr. 146/2006 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Brad pentru a face parte din Consiliul etic al Spitalului municipal Brad
Hotărârea nr.188/2008 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.189/2008 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.27/2008 privind aprobarea unui sprijin financiar domnului Pârva Ioan pentru tipărirea volumelor ,, Munţii, moţii şi lumea” şi ,,Cărări prin Apuseni”
Hotărârea nr.190/2008 – privind modificarea taxei pentru utilizarea spaţiului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Brad
Hotărârea nr.191/2008 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 130/2007 privind stabilirea situaţiilor deosebite, pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support