Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2011 – semestrul II

Iulie

Hotărârea nr.88/2011 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.89/2011 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 37/2011 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul municipal Brad
Hotărârea nr.90/2011 – privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar de la Spitalul municipal Brad
Hotărârea nr.91/2011 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Brad nr. 25/2011 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2011
Hotărârea nr.92/2011 – privind darea în folosinţă gratuită Palatului Copiilor Deva – Filiala Clubul Copiilor Brad a 11 spaţii din cadrul corpului 2 al Şcolii Generale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
Hotărârea nr.93/2011 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.94/2011 – privind aprobarea închirierii de către concesionarul I.I. ŞTEFAN IOAN DIVERS BRAD a unei suprafeţe din spaţiul concesionat de la Primăria municipiului Brad
Hotărârea nr.95/2011 – privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.5/2011 pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2011
Hotărârea nr.96/2011 – privind aprobarea emiterii Acordului prealabil şi a Autorizaţiei de amplasare în zona drumului public DN 76 (E79) a lucrărilor „Construire împrejmuire depozit materiale de construcţii, căi de acces, parcare, branşament electric, branşament apă, fosă septică”
Hotărârea nr.97/2011 – privind vânzarea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial înscris în CF nr.60034-C1-U65 nr. top 39/x/3/II/1 situat la parterul blocului 8 str. Republicii
Hotărârea nr.98/2011 – privind conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE al municipiului Brad maestrului RADU BELIGAN
Hotărârea nr.99/2011 – privind conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE al municipiului Brad domnului prof. univ. dr. Volker Wollmann
Hotărârea nr.100/2011 – privind acordarea DIPLOMEI DE EXCELENŢĂ, domnului DUNOUVION DANIEL
Hotărârea nr.101/2011 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2011 a bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad
Hotărârea nr.102/2011 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011
Hotărârea nr.103/2011 – privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad în vederea casării acestora

August

Hotărârea nr.104/2011 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011
Hotărârea nr.105/2011 – privind modificarea preţurilor – tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pentru municipiul Brad judeţul Hunedoara prestate de către SC APA PROD SA DEVA
Hotărârea nr.106/2011 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 6/2011 privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din municipiul Brad
Hotărârea nr.107/2011 – privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 16,24 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui cabinet medical de îngrijiri paleative
Hotărârea nr.108/2011 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 5 din blocul CX 24, etaj 1 de pe str. Vânătorilor din municipiul Brad fostului chiriaş Coteaţă Maricel
Hotărârea nr.109/2011 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 11 din blocul CX 36, sc. 1 etaj 2 de pe str. Libertăţii din municipiul Brad fostului chiriaş Tobiaş Ştefan
Hotărârea nr.110/2011 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 5 din blocul 3 de pe str. 9 Mai din municipiul Brad fostei chiriaşe
Hotărârea nr.111/2011 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 1 din blocul B 21 de pe str. Liceului din municipiul Brad fostei chiriaşe
Hotărârea nr.112/2011 – pentru modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului local Brad nr. 86/2011 privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad Ediţia a X – a
Hotărârea nr.113/2011 – privind organizarea Taberei de sculptură cu tema ,,Ţara Moţilor Tradiţii peste timp”
Hotărârea nr.114/2011 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 2 din blocul 1 de pe str. 9 Mai din municipiul Brad fostului chiriaş
Hotărârea nr.115/2011 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actuala chiriaşă
Hotărârea nr.116/2011 – privind repartizarea unei locuinţe sociale situate în municipiul Brad str. Horea nr. 17

Septembrie

Hotărârea nr.117/2011 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011
Hotărârea nr.118/2011 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE LA ŞCOALA GENERALĂ MIRCEA SÂNTIMBREANU CLASELE I – IV, municipiul Brad , judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.119/2011 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE LA ŞCOALA GENERALĂ MIRCEA SÂNTIMBREANU CLASELE V – VIII, municipiul Brad , judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.120/2011 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE LA ŞCOALA GENERALĂ HORIA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN municipiul Brad , judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.121/2011 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 13 din blocul 42, sc. 2 etaj 2 de pe str. Avram Iancu din municipiul Brad fostei chiriaşe Cleş Voichiţa Aurelia
Hotărârea nr.122/2011 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 15 din blocul C 17, sc. 1 etaj 3 de pe str. 1 Iunie din municipiul Brad fostului chiriaş Tobiaş Cornel
Hotărârea nr.123/2011 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 18 din blocul 60, sc. C etaj 4 de pe str. Victoriei din municipiul Brad fostului chiriaş Kiragos Vintilă
Hotărârea nr.124/2011 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş Vlad Ion
Hotărârea nr.125/2011 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş Coteaţă Maricel
Hotărârea nr.126/2011 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.127/2011 – privind aprobarea Regulamentului intern al Primăriei municipiului Brad
Hotărârea nr.128/2011 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011
Hotărârea nr.129/2011 – privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către SC ACVACALOR SA BRAD
Hotărârea nr.130/2011 – privind repartizarea garsonierei nr.94 din blocul 105 G de pe str. Spitalului, din municipiul Brad

Octombrie

Hotărârea nr.131/2011 – privind aprobarea preţului de facturare a energiei termice pentru populaţia municipiului Brad în sezonul rece 2011-2012
Hotărârea nr.132/2011 – privind furnizarea energiei termice în scopul încălzirii locuinţelor în municipiul Brad
Hotărârea nr.133/2011 – privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad
Hotărârea nr.134/2011 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011
Hotărârea nr.135/2011 – pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 89/2011 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul municipal Brad
Hotărârea nr.136/2011 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.137/2011 – privind vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 147 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu nr. 54
Hotărârea nr.138/2011 – privind vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 165 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu nr. 54
Hotărârea nr.139/2011 – privind modificarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 190/2005
Hotărârea nr.140/2011 – privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.141/2011 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.142/2011 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 30 din blocul 3 A de pe str. Transilvaniei din municipiul Brad fostului chiriaş Tobiaş Gheorghe
Hotărârea nr.143/2011 – privind repartizarea garsonierei nr. 1 din blocul 1 B de pe str. Libertăţii din municipiul Brad
Hotărârea nr.144/2011 – privind repartizarea a două garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.145/2011 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „OPTIMIZAREA REŢELEI TERMICE DE TRANSPORT AGENT PRIMAR PE TRONSONUL GURABARZA-BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.146/2011 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2011 a bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad

Noiembrie

Hotărârea nr.147/2011 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011
Hotărârea nr.148/2011 – privind numirea unui reprezentant în A. G. A. la SC APAPROD SA DEVA
Hotărârea nr.149/2011 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011
Hotărârea nr.150/2011 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011
Hotărârea nr.151/2011 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
Hotărârea nr.152/2011 – privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea căminelor culturale aparţinătoare municipiului Brad, pentru desfăşurarea unor diverse activităţi
Hotărârea nr.153/2011 – privind stabilirea unor taxe speciale pentru organizarea de mese festive în sala de mese a cantinei de ajutor social din subordinea Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.154/2011 – privind reducerea de la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor (persoane fizice) a apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanţei energetice
Hotărârea nr.155/2011 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.156/2011 – privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.157/2011 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2012
Hotărârea nr.158/2011 – privind modificarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Brad
Hotărârea nr.159/2011 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actuala chiriaşă Zorilă Alina Claudia
Hotărârea nr.160/2011 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş Faur Nicolae
Hotărârea nr.161/2011 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş Coste Mihai
Hotărârea nr.162/2011 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actuala chiriaşă Ghiurca Iuliana Lucica
Hotărârea nr.163/2011 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 18 din blocul 60 de pe str. Aleea Patriei din municipiul Brad fostului chiriaş Tămaş Constantin
Hotărârea nr.164/2011 – privind aprobarea unei noi repartiţii a locuinţei nr. 35/2 din municipiul Brad str. Şteampurile Vechi fostului chiriaş Grancea Constantin
Hotărârea nr.165/2011 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.166/2011 – privind vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 1153 mp. de teren situat în municipiul Brad zona Poieniţa
Hotărârea nr.167/2011 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011

Decembrie

Hotărârea nr.168/2011 – privind declanşarea procedurii în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producţie, transport, distribuţie şi furnizare), prin concesionare sau parteneriat public-privat, din municipiul Brad
Hotărârea nr.169/2011 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011
Hotărârea nr.170/2011 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011
Hotărârea nr.171/2011 – privind înregistrarea municipiului Brad în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
Hotărârea nr.172/2011 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.173/2011 – privind atribuirea denumirii ,,PIAŢA AURULUI” zonei situată între str. Republicii şi Şcoala Generală ,,HOREA, CLOŞCA şi CRIŞAN” din municipiul Brad
Hotărârea nr.174/2011 – privind acceptarea ofertei de donaţie din partea Partidului Social Democrat Filiala Timiş
Hotărârea nr.175/2011 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 16 sc. 3 etaj 3 din blocul 60 de pe str. Aleea Patriei din municipiul Brad fostului chiriaş Heteu Gheorghe Emil
Hotărârea nr.176/2011 – privind completarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 15/2011
Hotărârea nr.177/2011 – privind alocarea unei sume pentru organizarea unor manifestări cultural-artistice, religioase care se vor desfăşura în cursul lunii Decembrie 2011 şi a Revelionului 2012
Hotărârea nr.178/2011 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.179/2011 – privind suplimentarea sumei alocate din bugetul municipiului Brad, Clubului Sportiv ,,Armata Aurul Brad” pentru participarea la competiţiile sportive până la finele anului 2011
Hotărârea nr.180/2011 – privind suplimentarea sumei alocate din bugetul municipiului Brad, Asociaţiei Sportive „Metalul” Crişcior pentru participarea la competiţiile sportive

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support