Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2015 – semestrul II

Iulie

Hotărârea nr.85/2015 – privind modificarea temporară a tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad pe anul 2015
Hotărârea nr.86/2015 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2015 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.87/2015 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
Hotărârea nr.88/2015 – privind achitarea unei cotizaţii anuale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.89/2015 – privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia
Hotărârea nr.90/2015 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 166/2014 privind aprobarea ocumentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ EXTINDERE ŞI MODERNIZARE BLOC ALIMENTAR LA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE COLŢ” BRAD
Hotărârea nr.91/2015 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 15/2015 privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE – BRAD”
Hotărârea nr.92/2015 – privind repartizarea garsonierei nr. 103 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.93/2015 – privind repartizarea unei garsoniere – ap. 1 din blocul 1B situat în Brad, str. Libertăţii, jud. Hunedoara
Hotărârea nr.94/2015 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna iunie 2015

August

Hotărârea nr.95/2015 – pentru modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 75/2015 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XIV – a
Hotărârea nr.96/2015 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
Hotărârea nr.97/2015 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154 /2014 privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”, modificată prin H.C.L. nr. 66/2015
Hotărârea nr.98/2015 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Reparaţie capitală la clădirea cinematograf Zarandul Brad”, Municipiul Brad, strada Independenţei, nr. 4, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.99/2015 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
Hotărârea nr.100/2015 – privind aprobarea Documentaţiilor Tehnico – Economice pentru obiectivul de investiţii „MONUMENTUL EROILOR” din Parcul Central, municipiul Brad, Judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.101/2015 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Salubrizare din Judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.102/2015 – privind repartizarea locuinţei nr. 22 din blocul ANL 2010, scara B, etaj 4, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.103/2015 – privind repartizarea locuinţei nr. 29 din blocul ANL 2004 situat în Brad, corp B, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.104/2015 – privind repartizarea locuinţei nr. 8 din blocul ANL 2010, scara A, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.105/2015 – privind aprobarea unei noi repartiţii a locuinţei nr. 66 din ,,Blocul 105 garsoniere” situat în Brad, strada Spitalului, judeţul Hunedoara fostului chiriaş
Hotărârea nr.106/2015 – privind aprobarea unei noi repartiţii a locuinţei nr. 12 din ,,Blocul 105 garsoniere” situat în Brad, strada Spitalului, judeţul Hunedoara fostului chiriaş
Hotărârea nr.107/2015 – privind aprobarea unei noi repartiţii a locuinţei nr. 99 din ,,Blocul 105 garsoniere” situat în Brad, strada Spitalului, judeţul Hunedoara fostului chiriaş
Hotărârea nr.108/2015 – privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”

Septembrie

Hotărârea nr.109/2015 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
Hotărârea nr.110/2015 – privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ” MODERNIZARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ BRAD”
Hotărârea nr.111/2015 – privind preluarea fără plată a unui microbuz şcolar marca OPEL MOVANO tip 16 + 1 locuri din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Hotărârea nr.112/2015 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 1.083 mp., proprietatea publică a Municipiului Brad
Hotărârea nr.113/2015 – privind aprobarea Procedurii proprii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii din Municipiul Brad
Hotărârea nr.114/2015 – privind stabilirea destinaţiei de “incintă pentru construirea şi funcţionarea unui centru zonal de depunere şi valorificare a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări” a unui imobil teren, proprietate privată a Municipiului Brad, situat în Brad, strada Avram Iancu, nr. 79, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.115/2015 – privind atribuirea denumirii de strada „Adrian Păunescu” unui tronson din strada ,,Spitalului” din municipiul Brad
Hotărârea nr.116/2015 – privind aprobarea unui nou Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.117/2015 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad
Hotărârea nr.118/2015 – privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 84/2013, respectiv a Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.119/2015 – privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice a obiectivului “CENTRALĂ TERMICĂ CU GAZEIFICARE PE COMBUSTIBIL SOLID LA SEDIUL ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAD”

Octombrie

Hotărârea nr.120/2015 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
Hotărârea nr.121/2015 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.122/2015 – privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,ALEE DE ACCES ŞI PARCARE ÎN CARTIERUL MICRO – 1, BRAD”
Hotărârea nr.123/2015 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2015 bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.124/2015 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
Hotărârea nr.125/2015 – privind aprobarea taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu ltă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2016
Hotărârea nr.126/2015 – privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 47/2015
Hotărârea nr.127/2015 – privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad
Hotărârea nr.128/2015 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.129/2015 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.130/2015 – privind înfiinţarea Serviciului Public de Distribuţie a Gazelor Naturale în municipiul Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.131/2015 – privind aprobarea obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT CU DOTĂRI AFERENTE ÎN CARTIERUL MICRO – 1, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.132/2015 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.133/2015 – privind trecerea unei suprafeţe de 3.306 mp. teren din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.134/2015 – privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.135/2015 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial, proprietate privată a Municipiului Brad, situat în Brad, strada Avram Iancu, nr. 6, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.136/2015 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren, proprietate publică a Municipiului Brad, situat în Brad, strada Republicii, adiacent blocului 1, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.137/2015 – privind aprobarea noului Regulament de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.138/2015 – privind repartizarea locuinţei nr. 10 din blocul ANL 2010, scara B, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.139/2015 – privind repartizarea locuinţei nr. 21 din blocul ANL 2010, scara B, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.140/2015 – privind repartizarea garsonierei nr. 11 din imobilul,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.141/2015 – privind repartizarea garsonierei nr. 70 din imobilul,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.142/2015 – privind repartizarea locuinţei nr. 17 din blocul 18, scara 2, parter, situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara

Noiembrie

Hotărârea nr.143/2015 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.144/2015 – privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2016
Hotărârea nr.145/2015 – pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/2015 privind trecerea unei suprafeţe de 3.306 mp. teren din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.146/2015 – privind aprobarea contractării unui împrumut de către Municipiul Brad de la Ministerul Finanţelor Publice din venituri din privatizare
Hotărârea nr.147/2015 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154 /2014 privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”, modificată prin H.C.L. nr. 66/2015 şi H.C.L. nr. 97/2015
Hotărârea nr.148/2015 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 98/2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Reparaţie capitală la clădirea cinematograf Zarandul Brad”, Municipiul Brad, strada Independenţei, nr. 4, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.149/2015 – privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2015 – 2016
Hotărârea nr.150/2015 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
Hotărârea nr.151/2015 – privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. „PULS” din incinta Dispensarului Policlinic Brad
Hotărârea nr.152/2015 – privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.153/2015 – privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece 2015-2016
Hotărârea nr.154/2015 – privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2015
Hotărârea nr.155/2015 – privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Brad, strada Independenţei – clădire anexă – Casa de Cultură Brad
Hotărârea nr.156/2015 – privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a imobilelor -clădiri în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad
Hotărârea nr.157/2015 – privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a unui imobil -teren din proprietatea privată a Municipiului Brad
Hotărârea nr.158/2015 – privind închirierea prin licitaţie publică a 18 parcele de teren, proprietatea publică a Municipiului Brad
Hotărârea nr.159/2015 – privind realizarea unei treceri de pietoni pe strada Victoriei în dreptul Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad
Hotărârea nr.160/2015 – privind aprobarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2016
Hotărârea nr.161/2015 – privind repartizarea locuinţei nr. 3 din blocul ANL 2010, scara B, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.162/2015 – privind schimbarea locuinţei atribuite unui chiriaş cu o altă locuinţă vacantă
Hotărârea nr.163/2015 – privind repartizarea locuinţei nr. 14 din blocul ANL 2010, scara B, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.164/2015 – privind repartizarea locuinţei nr. 14 din blocul ANL 2004, corp B, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.165/2015 – privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru achiziţionarea prin negociere directă a suprafeţei de 3.394 mp. teren, situat în Brad, strada Dacilor – Cartier Micro 1, în vederea realizării obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT CU DOTĂRI AFERENTE ÎN CARTIERUL MICRO – 1, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA
Hotărârea nr.166/2015 – privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru achiziţionarea prin negociere directă a suprafeţei de 892,54 mp. teren, situat în Brad, strada Tudorăneşti în vederea amplasării Staţiei de Reglare şi Măsură a gazelor naturale

Decembrie

Hotărârea nr.167/2015 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
Hotărârea nr.168/2015 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.169/2015 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2015 privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2015
Hotărârea nr.170/2015 – privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice a obiectivului “EXTINDERE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC, CARTIER MICRO 1 BRAD”
Hotărârea nr.171/2015 – privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Brad
Hotărârea nr.172/2015 – pentru modificarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din Municipiul Brad aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 97/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2014
Hotărârea nr.173/2015 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 60/2013 privind aprobarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale, datorită schimbărilor intervenite în cadrul Primăriei Municipiului Brad
Hotărârea nr.174/2015 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 86/2013 privind constituirea unei comisii sociale pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele A.N.L.
Hotărârea nr.175/2015 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii
Hotărârea nr.176/2015 – privind stabilirea unor normative de cheltuieli ale Municipiului Brad
Hotărârea nr.177/2015 – privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2016 o locuinţă socială
Hotărârea nr.178/2015 – privind delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora atât în intravilanul cât şi în extravilanul Municipiului Brad
Hotărârea nr.179/2015 – privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualului proprietar al locuinţei conform art. 36 alin.2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificări şi completări ulterioare
Hotărârea nr.180/2015 – privind aprobarea schimbului de locuinţe construite de A.N.L., între doi chiriaşi
Hotărârea nr.181/2015 – privind aprobarea unei noi repartiţii a garsonierei nr. 101 din imobilul,, Bloc 105 garsoniere”situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara, fostului chiriaş
Hotărârea nr.182/2015 – privind scoaterea din evidenţă a unei cabaline, proprietate a Spitalului Municipal Brad
Hotărârea nr.183/2015 – privind aprobarea bugetului împrumutului intern al Municipiului Brad
Hotărârea nr.184/2015 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support