Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2019 – trimestrul I

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2019 – privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2018 – încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.2/2019 – privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2019 datorată de către Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.3/2019 – privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2019
Hotărârea nr.4/2019 – privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2019
Hotărârea nr.5/2019 – privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul 2018
Hotărârea nr.6/2019 – privind trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor -Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.7/2019 – privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.8/2019 – privind repartizarea locuinţei nr. 5 din blocul ANL 2010, scara A, parter, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.9/2019 – privind repartizarea locuinţei nr. 1 din blocul ANL 2003, corp A, parter, situat în municipiul Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.10/2019 – privind repartizarea locuinţei nr. 34 din blocul ANL 2003, corp C, parter, situat în municipiul Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.11/2019 – privind repartizarea locuinței nr. 35, scara 2, etaj II din Blocul de Locuințe Sociale, situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.12/2019 – privind aprobarea schimbului de locuinţe din Blocul 105 G din Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, județul Hunedoara între titularii contractelor de locațiune nr. 16045/15.06.2018 și nr. 32486/20.12.2018
Hotărârea nr.13/2019 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.14/2019 – privind aderarea Municipiului Brad la Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”
Hotărârea nr.15/2019 – privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

Februarie

Hotărârea nr.16/2019 – privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD – MESTEACĂN KM 0+000-5+750″ MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA, deviz aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2017 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2018
Hotărârea nr.17/2019 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2015 privind aprobarea Documentaţiilor Tehnico – Economice şi a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD – MESTEACĂN KM 0+000-5+750″ MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2017
Hotărârea nr.18/2019 – privind încetarea unui mandat de consilier local şi vacantarea unui loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.19/2019 – privind validarea mandatului unui consilier local
Hotărârea nr.20/2019 – privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare
Hotărârea nr.21/2019 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad, cu modificările ulterioare
Hotărârea nr.22/2019 – privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Brad, pentru anul școlar 2019 – 2020
Hotărârea nr.23/2019 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu comercial situat în municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 6, județul Hunedoara
Hotărârea nr.24/2019 – privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.25/2019 – privind repartizarea locuinţei nr. 57, etaj II, din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.26/2019 – privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru efectuarea activităților serviciului de dezinsecție, deratizare și dezinfecție a zonelor verzi aferente Municipiului Brad, la sediul Primăriei Municipiului Brad precum și în incinta tuturor instituțiilor și serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.27/2019 – privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în Municipiul Brad
Hotărârea nr.28/2019 – privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar de la Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.29/2019 – pentru abrogarea H.C.L. nr. 146/2018 privind actualizarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale
Hotărârea nr.30/2019 – privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din municipiul Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.31/2019 – privind stabilirea perioadei de pășunat pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din Municipiul Brad

Martie

Hotărârea nr.32/2019 – privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice și a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „ POD ÎN LOCALITATEA VALEABRADULUI PE DC 10, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.33/2019 – privind aprobarea înființării unui post temporar înafara organigramei
Hotărârea nr.34/2019 – privind aprobarea propunerilor privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii
Hotărârea nr.35/2019 – privind darea în administrarea și gestiunea S.C. APA PROD S.A. Deva – operator al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.36/2019 – privind repartizarea locuinţei nr. 79 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.37/2019 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 139/2018 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice ( faza DALI) şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Hotărârea nr.38/2019 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.39/2019 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad, cu modificările ulterioare
Hotărârea nr.40/2019 – privind modificarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare stradală prestate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad, pe anul 2019
Hotărârea nr.41/2019 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 193/2018 privind stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2019, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.42/2019 – pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din municipiul Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.43/2019 – privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2018-2019

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support