Site-ul oficial al Municipiului Brad

INORMARE privind depunerea si eliberarea actelor de stare civila pe perioada STARII DE URGENTA

În perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul Președintelui nr.195/2020, în actualul context epidemiologic și în scopul prevenirii răspândirii infecției cu noul CORONAVIRUS SARS COV 2 (COVID 19)

Pentru celeritatea înregistrării actului de deces și eliberarea adeverinței de înhumare/incinerare în cazul tuturor deceselor, precum și pentru depunerea declarației de căsătorie, vă prezentăm procedurile identificate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București în situațiile de referință.

DECLARAREA ȘI ÎNREGISTRAREA DECESULUI – MODALITATEA DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

Medicul care a constatat decesul/persoana desemnată la nivelul Spitalului/unității medicale/serviciului de medicină legală/medicul de familie va transmite prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate la (e-mail : primaria.brad@hd.e-adm.ro), certificatul medical constatator al decesului împreună cu actul de identitate al defunctului/dovada eliberată de instituțiile competente prin care se confirmă datele de identitate ale acestuia, în lipsa actului de identitate, (comunicând totodată serviciul de poștă electronică securizat e- mail sau fax unde se poate transmite corespondența).

Având în vedere dispozițiile art.33 alin.1 ,, Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei. În acest termen se cuprind atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația ” și art. 4 ,, În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul prevăzut la alin.(1) (…), întocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului” din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare, documentele de referință vor fi transmise cel mai târziu a 3-a zi de la data încetării din viață a persoanei, pentru a se înlătura necesitatea aprobării parchetului pentru întocmirea actului de deces.

Ofițerul de stare civilă competent va înregistra decesul și va transmite unității medicale, tot prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate, adeverința de înhumare/incinerare, document care va fi înmânat aparținătorului defunctului. Cu această ocazie se va comunica faptul că certificatul de deces se va elibera persoanei îndreptățite la încetarea stării de urgență.

Documentele originale privind pe defunct vor fi transmise oficiilor de stare civilă competente, în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență respectiv a decesului persoanei, după încetarea stării de urgență, prin intermediul serviciilor poștale sau printr-o procedură stabilită la nivelul fiecărui județ/sector al municipiului București de către structurile aflate în coordonarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date împreună cu spitalele județene/municipale/orășenești și alte unități medicale aflate pe raza de competență care înregistrează astfel de evenimente.

DEPUNEREA DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE ȘI OFICIEREA CĂSĂTORIEI PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ

DEPUNEREA DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE

la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a persoanelor Brad județul Hunedoara

              Declarațiile de căsătorie însoțite de documentele prevăzute de lege se vor transmite exclusiv on-line pe adresa de e-mail a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor / primăria competentă să oficieze căsătoria numai ca urmare a programării on-line/telefonice a datei și orei încheierii căsătoriei.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a persoanelor Brad, județul Hunedoara, e-mail : primaria.brad@hd.e-adm.ro, telefon: 0254 612665 – interior 29-starea civilă

Data depunerii declarației de căsătorie este data transmiterii on-line a declarației. În acest sens cu ocazia programării on-line/telefonice se va avea în vedere respectarea dispozițiilor art.27 alin.1 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare ,,Căsătoria se încheie după 10 zile de la afișarea declarației de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afișării, cât și data încheierii căsătoriei”.

Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei, dată la care se va semna și declarația de căsătorie în fața ofițerului de stare civilă.

Pe perioada instituirii stării de urgență nu se acordă dispensele prevăzute la art.24 alin.(2)-(3) ,, Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului.” ,, Prin excepție de la prevederile alin.(1), căsătoria poate fi încheiată la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria” și art.27 alin.(2) ,, Primarul municipiului, al sectorului municipiului București, al orașului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviințeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin.(1)” din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

Oficierea căsătoriei se va face cu respectarea strictă a dispozițiilor art.24 alin.(1) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare ,,Căsătoria se încheie de către ofițerul de stare civilă la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul ori reședința unul dintre viitorii soți sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unității administrativ-teritoriale respective.

Cu ocazia oficierii căsătoriei se va avea în vedere respectarea dispozițiilor art.1 alin.(3) din Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020 ,, Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat(botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximul 8 persoane (…)”, numărul persoanelor putând fi redus în funcție de suprafața spațiului unde se oficiază căsătoria până la minimul admis de lege ,, art.287 alin.(1) din legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,, Viitorii soți sunt obligați să se prezinte împreună la sediul primăriei, pentru a-și da consimțământul la căsătorie în mod public, în prezența a 2 martori, în fața ofițerului de stare civilă”.

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de date recomandă suspendarea depunerii declarațiilor de căsătorie și oficierea căsătoriei pe perioada instituirii stării de urgență și a restricțiilor privind circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei stabilite pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support