Site-ul oficial al Municipiului Brad

Lansare proiect POCA

PROIECT: „Creșterea gradului de transparență în administrația publică locală si facilitarea accesului cetățeanului la serviciile publice in format electronic la nivelul Municipiului Brad”

BENEFICIAR: Municipiul Brad
Data începere proiect: 08.01.2020
Perioada de implementare: 24 de luni
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.120.857,85
Valoarea eligibilă nerambursabilă: 2.078.440,71 din care:
– 1.802.729,17 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
– 275.711,54 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
– 42.417,14 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului – contribuție proprie din bugetul local.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020, POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate ) – Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică si măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară “Administrația publică și sistemul judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific “Introducerea de sisteme și standarde comune in administratia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”
Obiectivul general al proiectului: consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Brad, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) si front-office pentru serviciile publice furnizate.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1.OS1.Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în legătură cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectivă back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office. În acest sens sunt avute în vedere achiziția și implementarea unei platforme integrate pentru arhivarea electronică, respectiv a unei platforme integrate (portal web, aplicație pentru dispozitive mobile) pentru servicii electronice complete ( inclusiv semnătură electronică), a unui terminal interactiv de tip self-service pentru serviciile electronice. Platforma integrată pentru servicii electronice este bazată pe implementarea următoarelor principii: One Stop Shop pentru livrarea de servicii publice electronice; utilizarea inteligentă a informațiilor disponibile prin aplicarea principiului înregistrării “o singură dată” a datelor – conceptul de identitate electronică a cetățeanului; spațiul privat virtual al cetățeanului în relația cu primăria.

2.OS2 Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Municipiului Brad, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 55 de persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea cu componentele soluției informatice implementate, prin însușirea cunoștințelor necesare utilizării aplicațiilor, deprinderea funcționalităților și a modului de folosire a acestora, înțelegerea implicațiilor și avantajelor raportate la realizarea obiectivelor specifice aferente proiectului.

Rezultate preconizate: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate:
1. Platformă integrată (portal web, aplicație pentru dispozitive mobile) pentru servicii electronice complete (descărcare/completare/transmitere documente, semnătură electronică, notificări asupra stadiului demersului) cu un nivel 5 de sofisticare.
2. Terminal interactiv self-service pentru servicii electronice (depunere documente), plasat in locația cu cea mai mare accesibilitate din cadrul municipiului.
3. Platformă integrată pentru arhivare electronică. Arhivă digitalizată, incluzând documente cu termen de păstrare actual, respectiv cu termen de păstrare peste 4 ani.
4. Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, in vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific – 55 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

Date de contact: Manager de proiect Avram Paul-Flaviu, Compartiment informatica din cadrul Primăriei Municipiului Brad , Str. Republicii, nr. 2, cod. 335200, Municipiul Brad, județul Hunedoara, tel. 0254.612666, fax. 0254.612669, e-mail bradprim@yahoo.com, www.primariabrad.ro

»  Anunț de lansare proiect
»  Comunicat de presă

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support