Site-ul oficial al Municipiului Brad

RAPORT FINAL privind acordarea de finantari nerambursabile in conditiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Brad a aprobat acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociatiilor/fundatiilor/organizatiilor fara scop patrimonial cu personalitate juridica, care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Brad, cultelor religioase romane cu personalitate juridica, cluburilor sportive de drept privat care desfasoara activitati nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public local.
Domeniile pentru care s-au acordat finantari nerambursabile de la bugetul general al Municipiului Brad in anul 2013 sunt:
– Servicii recreative si sportive;
– Servicii religioase;
– Servicii culturale.
Suma totala de la bugetul general al Municipiului Brad si aprobata pentru anul 2013 a fost de 230.000 lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind urmatoarea:
– Servicii recreative si sportive – 170.000 lei
– Servicii religioase – 50.000 lei
– Servicii culturale – 10.000 lei
Prin HCL nr.127/2012 Consiliul local a aprobat Ghidul solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe baza selectiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor.
A fost publicat programul anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile, publicarea anuntului de participare conform Legii 350/2005, a termenului limita de depunere a proiectelor, respectiv 17.05.2013 si a intregii documentatii necesare. (in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian central sau cel in cel putin doua cotidiene locale si pe site-ul primariei la adresa: www.primariabrad.ro)
Au fost depuse un numar de sapte proiecte, toate incadrandu-se in termenul de depunere comunicat in Monitorul Oficial,dupa cum urmeaza:

1. Solicitant : Coroi Livia
Titlul proiectului: Tiparirea si lansarea cartii ,, Al Doilea Razboi Mondial in memoria veteranilor din zona Brad, judetul Hunedoara”.
2. Solicitant : Empi Karate Club Brad
Titlul proiectului : ,, Campioni pentru Brad”.
3. Solicitant : Biserica Ortodoxa Romana Valea Brad
Titlul proiectului : ,, Reabilitare instalatie de incalzire”.
4. Solicitant : Parohia Ortodoxa Romana Mesteacan
Titlul proiectului ,, Restaurare pictura interioara din lacasul de cult”.
5. Solicitant : Asociatia Sportiva ”Metalul”
Titlul proiectului : “METALUL- Sistem organizat de selectie si pregatire pentru participare la competitii”.
6. Solicitant : Clubul sportiv,, Armata- Aurul” Brad
Titlul proiectului : Instruirea sportivilor si participarea la competitii de fotbal, aeromodelism si taekwon-do”.
7. Solicitant : Parohia Ortodoxa Brad III
Titlul proiectului : ,,Biserica Parohiei Ortodoxe Brad III- Centru spiritual al comunitatii crestine din zona”.

Membrii comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor numiti prin HCL nr.127/2012 au analizat proiectele depuse, au intocmit fise de evaluare pentru fiecare proiect in parte, au stabilit criteriile de evaluare si punctajele si au atribuit sume dupa cum urmeaza:

Proiect nr.1 solicitant Coroi Livia – 3.000 lei
Proiect nr.2 solicitant Empi Karate Club Brad – 10.000 lei
Proiect nr.3 solicitant Biserica Ortodoxa Romana Valea Brad- 6.000 lei Proiect nr.4 solicitant Parohia Ortodoxa Romana Mesteacan – 14.000 lei
Proiect nr.5 solicitant Asociatia Sportiva ”Metalul” – 30.000 lei
Proiect nr.6 solicitant Clubul sportiv,, Armata- Aurul” Brad – 130.000 lei
Proiect nr.7 solicitant Parohia Ortodoxa Brad III – 30.000 lei
Totalul sumei alocate pentru sesiunea I a fost de 223.000 lei, repartizata astfel:
– servicii recreative si sportive – 170.000 lei
– servicii religioase – 50.000 lei
– servicii culturale – 3.000 lei
Diferenta de 7.000 lei fata de prevederea bugetara aprobata la servicii culturale a ramas disponibila pentru sesiunea a II-a., sesiune care nu a mai avut loc din lipsa de solicitari.
Au fost depuse rapoarte intermediare inaintea fiecarei sume alocate la Compartimentul Buget, Finanţe, Contabilitate precum si rapoarte finale, astfel că fiecare sumă acordată, în final a fost justificată.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support