Site-ul oficial al Municipiului Brad

RAPORT FINAL privind acordarea de finantari nerambursabile in conditiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2014

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitaţi nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Brad a aprobat acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fara scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoara activitatea pe raza municipiului Brad, cultelor religioase romăne cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activitaţi nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public local.

Domeniile pentru care s-au acordat finanţări nerambursabile de la bugetul general al Municipiului Brad în anul 2014 sunt:
– Servicii recreative si sportive;
– Servicii religioase;
Suma totală de la bugetul general al Municipiului Brad si aprobată pentru anul 2014 a fost de 220.000 lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind urmatoarea:
– Servicii recreative si sportive – 170.000 lei
– Servicii religioase – 50.000 lei
Prin HCL nr.127/2012 Consiliul local a aprobat Ghidul solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor.

A fost publicat programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, publicarea anunţului de participare conform Legii 350/2005, a termenului limită de depunere a proiectelor, respectiv 17.03.2014 si a intregii documentaţii necesare. ( în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea a VI-a, într-un cotidian central sau în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul primăriei la adresa :www.primăriabrad.ro)
Au fost depuse un număr de şase proiecte, toate incadrăndu-se în termenul de depunere comunicat in Monitorul Oficial,după cum urmează:

1. Solicitant : Parohia Romano Catolică
Titlul proiectului : ,,Reabilitarea si consolidarea lăcaşului de cult Biserica Romano Catolică Brad”.
2. Solicitant : Parohia Ortodoxă Română Mesteacan
Titlul proiectului ,, Restaurare pictură biserică”
3. Solicitant : Empi Karate Club Brad
Titlul proiectului : ,, Campioni pentru Brad”.
4. Solicitant : Asociaţia Sportivă Metalul
Titlul proiectului : ,,Sistem organizat de selecţie si pregătire pentru participarea la competiţii”.
5. Solicitant : Parohia Ortodoxă Română Brad III
Titlul proiectului : ,,Centru spiritual al comunităţii creştine din zonă”.
6. Solicitant : Asociaţia ”Clubul sportiv Armata- Aurul” Brad
Titlul proiectului : ,,Instruirea sportivilor şi participarea la Competiţii de fotbal, aeromodelism şi Taekwon-do in anul 2014”

Membrii comisiei de evaluare si selecţionare a proiectelor numiţi prin HCL nr.127/2012 au analizat proiectele depuse, au întocmit fişe de evaluare pentru fiecare proiect în parte, au stabilit criteriile de evaluare şi punctajele şi au atribuit sume după cum urmează:

Proiect nr.1 solicitant Parohia Romano Catolică – 10.000 lei
Proiect nr.2 solicitant Parohia Ortodoxă Română Mesteacan -10.000 lei
Proiectnr.3 solicitant Empi Karate Club Brad -12.000 lei
Proiect nr.4 solicitant Asociaţia Sportivă Metalul -30.000 lei
Proiect nr.5 solicitant Parohia Ortodoxă Română Brad III -30.000 lei
Proiect nr.6 solicitant ”Clubul sportiv Armata- Aurul” Brad -128.000 lei
Totalul sumei alocate pentru sesiunea I este de 220.000 lei, repartizată astfel:
– servicii recreative si sportive – 170.000 lei
– servicii religioase – 50.000 lei

Au fost depuse rapoarte intermediare înaintea fiecarei sume alocate la Compartimentul Buget, Finanţe, Contabilitate precum si rapoarte finale, astfel că fiecare sumă acordată, în final a fost justificată.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support