Site-ul oficial al Municipiului Brad

REGULAMENTUL CONCURSULUI FOTO “Obiceiuri şi tradiţii în Ţara Zarandului” şi “Peisaje Zărăndene”

I. ORGANIZATORI, PARTICIPANŢI, PERIOADA CONCURSULUI

1. Concursul foto este organizat de către Primaria Municipiului Brad, denumită în continuare Organizator, în cadrul Zilelor Municipiului Brad, ediţia a XIV-a.
2. Concursul de fotografie este organizat pe baza regulilor stabilite în acest regulament (numit în continuare “Concurs”) .
3. Tematicile concursului vor fi: “Obiceiuri şi tradiţii în Ţara Zarandului” şi “Peisaje Zărăndene”
4. Regulamentul Concursului este disponibil la sediul Organizatorului, precum şi pe website-ul www.primariabrad.ro
5. Participanţi.

5.1. La Concurs poate participa orice cetăţean cu vârsta minima de 14 ani;
5.2. Nu vor participa la Concurs angajaţii Primariei Municipiului Brad, membrii familiilor lor, inclusiv rudele de gradul al doilea, pe linie directă şi indirectă, membrii juriului, precum şi alte persoane implic
ate în organizarea “Zilelor Municipiului Brad ediţia a XIV-a”
6. Perioada Concursului.
Concursul se va desfaşura în perioada 15.07.2015 – 08.08.2015 şi va cuprinde patru etape:
– înscrierea fotografiilor: 15 iulie 2015 – 02 august 2015
– jurizarea fotografiilor: 02 august 2015 – 06 august 2015
– anunţarea fotografiilor câştigătoare: 07 august 2015
– premierea câştigătorilor: 08 august 2015

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE

1. Inregistrarea participanţilor:
– Se va realiza în baza unui act de identitate, la sediul Primăriei Municipiului Brad, la Compartimentul Relaţii Publice, camera 3, în perioada 15 iulie 2015 – 02 august 2015, în intervalul orar 09.00 – 15.00.
2. Inscrierea fotografiilor:
2.1. Condiţii generale:
– Fiecare participant la Concurs poate înscrie maxim 5 fotografii pentru fiecare dintre cele două secţiuni;
– Participând la acest Concurs, Participantul declară că este unicul autor al fotografiei și că deţine drepturile personale și economice de autor asupra ei, dar și că fotografia nu aduce prejudicii oricăror drepturi sau interese ale terților și reglementărilor legale cu caracter obligatoriu, în special; că persoanele din fotografie au fost de acord cu diseminarea imaginii lor de către Participant și că acesta din urmă este de acord ca fotografia să fie folosită de Organizator în scopurile sale promoționale și de marketing, cuprinzând în special imprimarea ei și publicarea.

2.2. Condiţii tehnice:
– Imaginile vor fi înscrise în format digital prin ataşarea lor la e-mail şi trimitere la adresa municipiulbrad@gmail.com sau prin predarea acestora pe suport digital (CD, DVD) la sediul Primariei Municipiului Brad, la Compartimentul Relaţii Publice, camera 3 în intervalul orar menţionat la punctul II.1;
– Fotografiile înscrise nu trebuie să conţină vreun watermark;
– Dimensiunea minimă a fotografiilor înscrise va fi de 2480×3508 pixeli, iar rezoluţia de 300dpi;
– Extensia ( formatul ) fotografiilor va fi .jpg sau .jpeg.;
– Fotografiile înscrise vor putea fi editate (postprocesate) astfel: luminozitate, contrast, saturaţie, nivele de culoare, crop si redimensionare. Este interzisă adaugarea sau eliminarea de “elemente” din imagine. Nu sunt acceptate lipirea, alaturarea (colaj) sau suprapunerea mai multor fotografii (ex. overlapping, blending, HDR etc.);
– Nu se accepta fotografii royalty-free sau luate din diverse colecţii plătite. Nu sunt acceptate fotografii obscene sau cu conţinut immoral;
– Fotografia trebuie să conţină în mod obligatoriu titlul fotografiei precum şi numele şi prenumele concurentului, după următorul exemplu: “Peisaj din Ţara Zarandului” , Popescu_Ioan;
– Nu vor fi acceptate în concurs fotografii ce conţin sau instigă la orice formă de violenţă sau au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen. Totodată, nu vor fi acceptate imagini care aduc atingere imaginii Organizatorului şi/sau comunităţii locale, precum şi fotografiile care conţin publicitate, materiale promoţionale sau sigle/branduri vizibile.

III. JURIZAREA FOTOGRAFIILOR
1. Aspecte generale:
– Juriul îşi rezervă dreptul de a elimina din concurs orice fotografie care nu respectă cerinţele prezentului Regulament.
– Jurizarea fotografiilor se va realiza în perioada 02 august 2015 – 06 august 2015 şi va cuprinde trei etape simultane:
Etapa I – votarea fotografiilor online pe pagina de Facebook a concursului intitulată “Concurs de fotografie – Zilele Municipiului Brad”
Etapa II – votarea fotografiilor în cadrul expoziţiei deschisă în cadrul “Casei de Cultura Brad” în perioada 02 august 2015 – 06 august 2015;
Etapa III – jurizarea fotografiilor de către un juriu desemnat de Organizator;
2. Aspecte tehnice:
– Etapa I – fiecare fotografie înscrisă în concurs va putea fi votată o singură dată de către un utilizator; va fi desemnată câştigătoare fotografia care obţine la sfârşitul concursului cele mai multe voturi/like-uri din partea utilizatorilor;
– Etapa II – fiecare vizitator va putea vota o singură dată un număr de maxim trei fotografii; va fi desemnată câştigătoare fotografia care obţine la sfârşitul concursului cel mai mare număr de voturi;
– Etapa III – fiecare membru al juriului va nota fotografiile, în urma jurizarii, cu note de la 1 la 10; câştigătoare va fi desemnată fotografia care în urma mediei aritmetice a notelor juriului va obţine media cea mai mare;
Ponderea notelor în realizarea notei finale:
– Etapa I – 20%
– Etapa II – 20%
– Etapa III – 60%
3. Desemnarea căştigătorilor:
– Se va realiza de către juriul desemnat de către Organizator în urma procesarii datelor şi realizarea notei finale conform regulilor de jurizare menţionate.
– Câştigătorul va fi anunţat telefonic de către Organizator.

IV. PREMIEREA
1. Premiile:
Se vor acorda câte trei premii pentru fiecare secţiune astfel:
– Secţiunea ” Obiceiuri şi tradiţii în Ţara Zarandului”: Premiul I – 300 lei
Premiul II – 200 lei
Premiul III – 100 lei

– Secţiunea “Peisaje Zărăndene” Premiul I – 300 lei
Premiul II – 200 lei
Premiul III – 100 lei
Juriul îşi rezervă dreptul de a acorda un Premiu special în valoare de 100 lei; acordarea acestuia rămânând la latitudinea juriului.
2. Validarea câştigătorilor:
Pentru a fi validat drept câştigător, participantul are obligaţia de a prezenta Organizatorului datele necesare pentru verificarea identităţii: serie şi număr buletin, CNP şi adresa. Numele declarat la înscrierea în Concurs trebuie să fie acelaşi cu cel din actul de identitate. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta spre validare aceste date la cererea Organizatorului atrage dupa sine, în mod automat, anularea premiului câştigat de către participant.

3. Revendicarea şi predarea premiilor:
Acordarea premiilor este un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul că persoana, numele, localitatea în care domiciliază şi fotografia pot fi făcute publice şi folosite în materiale electronice sau tipărite de către Organizator fară niciun fel de plată aferentă, acord valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale câştigătorilor către Organizator pe teritoriul Romaniei pentru întreaga perioada de protecţie a acestora.
Toate premiile Concursului trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului oficial, dar nu mai târziu de o lună de la anunţarea câştigătorilor, în caz contrar premiile nemaifiind datorate de către Organizator. Premiile neridicate vor fi utilizate pentru alte competiţii de acestgen.
Intrarea în posesia premiilor poate fi realizată prin urmatoarele metode: prin participarea la festivitatea de premiere sau prin deplasarea la sediul Primariei Municipiului Brad. In cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai însotit de un părinte sau de reprezentatul legal.

V. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Datele personale şi de contact ale participanţilor sunt confidenţiale. Detaliile participanţilor pot fi folosite doar pentru funcţionarea normală a concursului

VI. CLAUZE FINALE

Trimiterea fotografiilor şi participarea la concurs presupun că participanţii au acceptat în totalitate condiţiile prezentului regulament şi eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support