Site-ul oficial al Municipiului Brad

Repartizarea locuintelor ANL

Mod de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti.

(A) Criterii de acces la locuinţă:
1. Titualrul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primii repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.
Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii adminsitrativ-teritoriale sau a unităţiiîn care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă.
Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.
3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Brad sau în localităţile limitrofe municipiului Brad, până la o distanţă de 50 km., în interiorul judeţului Hunedoara.

(B) Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
1. Situaţia locativă actuală
1.1.Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat 10 puncte
1.2.Tolerat în spaţiu 7 puncte
1.3.Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): mp./locatar
a)mai mare de 15 mp. şi până la 18 mp. inclusiv 5 puncte
b)mai mare de 12 mp. şi până la 15 mp. inclusiv 7 puncte
c)8 mp. şi până la 12 mp. inclusiv 9 puncte
d)mai mică de 8 mp. 10 puncte
2. Starea civilă actuală
2.1.Starea civilă
a)căsătorit 10 puncte
b)necăsătorit 8 puncte
2.2.Număr de persoane în întreţinere:
a)copii
– 1 copil 2 puncte
– 2 copii 3 puncte
– 3 copii 4 puncte
– 4 copii 5 puncte
> 4 copii 5 puncte + 1 punct
pentru fiecare copil
b)alte persoane, indiferent de numărul acestora 2 puncte
3. Starea de sănătate actuală
Boala de care suferă solicitantul sau alt membru al familiei ori aflat
în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus 2 puncte
4. Vechimea cererii solicitantului
4.1.până la 1 an 1 punct
4.2.între 1 şi 2 ani 3 puncte
4.3.între 2 şi 3 ani 6 puncte
4.4.între 3 şi 4 ani 9 puncte
4.5.pentru fiecare an peste 4 ani 4 puncte
5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
5.1.fără studii şi fără pregătire profesională 5 puncte
5.2.cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu
specializare la locul de muncă 8 puncte
5.3.cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu
specializare la locul de muncă 10 puncte
5.4.cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de
specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată 13 puncte
5.5.cu studii superioare 15 puncte
6. Situaţii locative sau sociale deosebite
6.1.tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au
împlinit 18 ani 15 puncte
6.2.tineri care au adoptat sau adoptă copii 10 puncte
6.3.tineri evacuaţi din case naţionalizate 5 puncte

NOTĂ:
Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit.A de mai sus.
În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechimea mai mare. În cazul în care departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

Consiliul local Brad a hotărât în şedinţa din data de 28 octombrie 2009 ca o comisie formată din 7 persoane să proceseze dosarele depuse în vederea obţinerii unei locuinţe ANL, urmând ca repartiţia acestora să fie făcută printr-o hotărâre a Consiliului local.

Contestaţiile pot fi depuse termen de 7 zile, respectiv intervalul 12 – 19 octombrie 2010.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support