Site-ul oficial al Municipiului Brad

A N U N Ț PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR PENTRU PERSONAL DE RECENSĂMÂNT ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR AFERENTE RECENSĂMÂNTULUI POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR – RUNDA 2021 – ÎN TERITORIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI – SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 7 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din municipiul Brad;
 • O rezervă recenzori autorecenzarea asistată (ARA) din municipiul Brad;
 • Un număr de 13 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiul Brad;
 • O rezervă recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiul Brad;
 • Un număr de 1 recenzor – șef pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiul Brad;
 • O rezervă recenzor – șef pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiul Brad;
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din municipiul Brad;
 • O rezervă coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din municipiul Brad.

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o dată comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren:
 • autorecenzarea asistată (ARA): 14.03. – 15.05.2022;
 • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05. – 17.07.2022.

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII:

 • pe teren, în limitele administrative ale localității (recenzori, recenzor – șef și coordonator la nivel de UAT);
 • în spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA).

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie; (se va depune copie C.I. în acest sens)
 • minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie; (se va depune diploma de absolvire în acest sens)
 • să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie; (se va depune cazier judiciar în acest sens)
 • să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
 • să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • rezistență la stres și lucru sub presiune;
 • în zonele/comunitățile cu populație de altă etnie decât cea de român, cunoașterea și a limbii acelei etnii și a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfășurarea muncii sale pe teren;
 • expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:

 • conform Modelului de contract – cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 la H.G. nr. 145/2022 privind modificarea și completarea H.G. nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE:

 • muncă pe teren;
 • disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);
 • disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminică).

Cererea, însoțită de documentele aferente, se depune la Registratura Primăriei Municipiului Brad până în data de 18 februarie 2022.

CERERE de înscriere ca personal de recensământ

CURS DE INSTRUIRE/FORMARE PRIVIND RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR – RUNDA 2021

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support