Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2010 – semestrul II

Iulie

Hotărârea nr.78/2010 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010
Hotărârea nr.79/2010 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.80/2010 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 2,00 mp de teren situat în Brad, str. Republicii – zona Administraţiei Financiare Brad, din domeniul privat al municipiului Brad, în vederea amplasării unui panou publicitar
Hotărârea nr.81/2010 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actuala chiriaşă
Hotărârea nr.82/2010 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.83/2010 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.84/2010 – privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Brad
Hotărârea nr.85/2010 – privind trecerea unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în domeniul privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.86/2010 – privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între municipiul Brad şi Asociaţia Klimactiv din Brad
Hotărârea nr.87/2010 – privind reorganizarea colectivului de redacţie al ziarului local ,,ZARANDUL”
Hotărârea nr.88/2010 – privind suplimentarea sumei alocate din bugetul municipiului Brad , Clubului Sportiv ,,Armata Aurul Brad” pentru participarea la competiţiile sportive până la finele anului 2010
Hotărârea nr.89/2010 – privind suplimentarea sumei alocate din bugetul municipiului Brad , Asociaţiei Sportive „Metalul” Crişcior pentru participarea la competiţiile sportive până la finele anului 2010
Hotărârea nr.90/2010 – privind aprobarea Criteriilor pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii construite şi date în exploatare prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti

August

Hotărârea nr.91/2010 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC ACVACALOR SA BRAD
Hotărârea nr.92/2010 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.93/2010 – pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea de panouri publicitare mobile şi expunerea produselor comerciale pe domeniul public şi privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.94/2010 – pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 79/2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.95/2010 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010
Hotărârea nr.96/2010 – privind înfiinţarea SC ,,TERMICA BRAD” SA în municipiul Brad judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.97/2010 – privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 59,4 mp. din imobilul situat în Brad str. Independenţei nr. 3 pentru stabilirea sediului social al SC TERMICA BRAD SA

Septembrie

Hotărârea nr.98/2010 – privind aprobarea propunerii de Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.99/2010 – pentru revocarea Hotărârii nr. 90/2010 privind aprobarea Criteriilor pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii construite şi date în exploatare prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti
Hotărârea nr.100/2010 – privind aprobarea Listei cu actele justificative pe care solicitanţii de locuinţe construite din fonduri ANL sunt obligaţi să le depună la Primăria municipiului Brad pentru a fi analizate
Hotărârea nr.101/2010 – pentru revocarea Hotărârii nr. 96/2010 privind înfiinţarea SC ,,TERMICA BRAD” SA în municipiul Brad judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.102/2010 – privind înfiinţarea SC ,,TERMICA BRAD” SA în municipiul Brad judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.103/2010 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010
Hotărârea nr.104/2010 – privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare reţea termică primară în zona PT 9 – Casa de Cultură, municipiul Brad , judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.105/2010 – privind modificarea scadenţarului de plăţi al Contractului de leasing financiar nr. 10152/SALVITAL – 1 – 100
Hotărârea nr.106/2010 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.107/2010 – privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualilor proprietari ai locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată
Hotărârea nr.108/2010 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe lunile iulie, august şi septembrie 2010 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.109/2010 – privind vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 904 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu f.n – zona Gării CFR
Hotărârea nr.110/2010 – privind vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 800 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu f.n – zona Gării CFR
Hotărârea nr.111/2010 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 44/2010 privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către SC ACVACALOR SA BRAD
Hotărârea nr.112/2010 – privind aprobarea preţului de facturare a energiei termice pentru populaţia municipiului Brad în sezonul rece 2010-2011
Hotărârea nr.113/2010 – privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.114/2010 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniţiativă ,,Sport şi sănătate” – Brad
Hotărârea nr.115/2010 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniţiativă ,,Ţărăţel” – Brad

Octombrie

Hotărârea nr.116/2010 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010
Hotărârea nr.117/2010 – privind aprobarea Listei de priorităţi ANL pentru anul 2010 în vederea repartizării locuinţelor construite în Brad de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani în cadrul Programului de construcţii de locuinţe
Hotărârea nr.118/2010 – privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţiune între municipiul Brad şi SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA în vederea exploatării obiectivului ECO – Brad
Hotărârea nr.119/2010 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 108/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe lunile iulie, august şi septembrie 2010 a SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.120/2010 – privind concesionare prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 37 mp. fiecare proprietatea privată a municipiului Brad situate în municipiul Brad str. Libertăţii în vederea realizării a patru garaje
Hotărârea nr.121/2010 – privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.122/2010 – privind modificarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 190/2005
Hotărârea nr.123/2010 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.124/2010 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2011
Hotărârea nr.125/2010 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.126/2010 – privind închirierea prin licitaţie publică, instituţiilor publice a unui spaţiu în suprafaţă de 113,8 mp. din imobilul situat în Brad str. Independenţei nr. 3 pentru amenajarea unor birouri de utilitate publică
Hotărârea nr.127/2010 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 106/2010 privind completarea domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.128/2010 – privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 8,62 mp. din imobilul situat în Brad str. Cuza Vodă nr. 12 pentru stabilirea sediului Asociaţiei Profesionale Munţii Apuseni
Hotărârea nr.129/2010 – privind furnizarea energiei termice în scopul încălzirii locuinţelor în municipiul Brad
Hotărârea nr.130/2010 – privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de administraţie la unităţile de învăţământ preuniversitare şi unităţi preşcolare din municipiul Brad
Hotărârea nr.131/2010 – privind aprobarea emiterii Acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare pentru 3 panouri publicitare în zona drumului public DN 76 ( str. Vânătorilor)
Hotărârea nr.132/2010 – privind vânzarea către Partidul Social Democrat – Organizaţia locală Brad a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în Brad str. Republicii bloc 24 A sc. 1 etaj 1 având destinaţia de sediu de partid
Hotărârea nr.133/2010 – privind aprobarea asocierii municipiului Brad cu Asociaţia ,,Brad Mileniu 3″
Hotărârea nr.134/2010 – privind aprobarea încheierii unui parteneriat între municipiul Brad şi Fundaţia Centrul de Dezvoltare Managerială Cluj Napoca
Hotărârea nr.135/2010 – privind conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE al municipiului Brad (post mortem) inginerului ADOLF SIEBER
Hotărârea nr.136/2010 – privind acordarea DIPLOMEI DE EXCELENŢĂ domnului prof.univ.dr. Volker Wollmann

Noiembrie

Hotărârea nr.137/2010 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010
Hotărârea nr.138/2010 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.139/2010 – privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor situate în Brad str. Dacilor realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti
Hotărârea nr.140/2010 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
Hotărârea nr.141/2010 – privind modificarea taxelor pentru Serviciul Public de Desfacere, Han, Piaţă agroalimentară, Obor şi Piaţa Industrială
Hotărârea nr.142/2010 – privind stabilirea unor taxe speciale pentru organizarea de mese festive în sala de mese a cantinei de ajutor social din subordinea Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.143/2010 – privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea căminelor culturale aparţinătoare municipiului Brad, pentru desfăşurarea unor diverse activităţi
Hotărârea nr.144/2010 – privind modificarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Brad
Hotărârea nr.145/2010 – privind stabilirea unor taxe pentru închirierea spaţiilor administrate de către Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad
Hotărârea nr.146/2010 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.147/2010 – privind repartizarea unor locuinţe din blocul ANL situat în Brad str. Nestor Lupei nr. 2
Hotărârea nr.148/2010 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.149/2010 – privind aprobarea Planului de acţiune al Serviciului de asistenţă socială pe perioada 2010 – 2013
Hotărârea nr.150/2010 – privind delegarea administrării bunurilor proprietatea publică a municipiului Brad către
Hotărârea nr.151/2010 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul municipal Brad
Hotărârea nr.152/2010 – privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 12 din blocul 60, sc. 1 etaj 2 de pe str. Aleea Patriei, municipiul Brad fostei chiriaşe
Hotărârea nr.153/2010 – privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea unor evenimente istorice, cultural-artistice, religioase organizate în cursul lunii Decembrie 2010 şi a Revelionului 2011

Decembrie

Hotărârea nr.154/2010 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010
Hotărârea nr.155/2010 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010
Hotărârea nr.156/2010 – privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Brad
Hotărârea nr.157/2010 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010
Hotărârea nr.158/2010 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.159/2010 – privind casarea instalaţiei roentgendiagnostic tip ,,SCOPOFIX SURGICAL X RAY SISTEM” seria nr.10931 10-514 de la Spitalul municipal Brad
Hotărârea nr.160/2010 – privind suplimentarea sumei alocate Clubului Sportiv ,,Armata Aurul Brad” pentru achitarea unor restanţe la finele anului 2010
Hotărârea nr.161/2010 – privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL între doi chiriaşi din municipiul Brad
Hotărârea nr.162/2010 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 69/2006 privind înfiinţarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Brad
Hotărârea nr.163/2010 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support