Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2013 – semestrul II

Iulie

Hotărârea nr.70/2013 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 29/2003
Hotărârea nr.71/2013 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 78/2005
Hotărârea nr.72/2013 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.73/2013 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2013 a bugetului municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.74/2013 – privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe din inventarul Municipiului Brad
Hotărârea nr.75/2013 – privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad – Ediţia a XII – a
Hotărârea nr.76/2013 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 20 mp. situat în Brad str. Libertăţii nr. 8/A
Hotărârea nr.77/2013 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.78/2013 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.50/2012
Hotărârea nr.79/2013 – privind aprobarea unei noi repartiţii a camerei nr. 101 din ,,Blocul 105 garsoniere” de pe str. Spitalului – Municipiul Brad

August

Hotărârea nr.80/2013 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013
Hotărârea nr.81/2013 – privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad
Hotărârea nr.82/2013 – privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică
Hotărârea nr.83/2013 – privind darea în folosinţă gratuită a două spaţii situate în incinta internatului Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad
Hotărârea nr.84/2013 – privind aprobarea Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.85/2013 – privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 113/2007
Hotărârea nr.86/2013 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 115/2012

Septembrie

Hotărârea nr.87/2013 – privind aprobarea participării la licitaţia publică organizată pentru vânzarea unor imobile de la Compania Naţională a Huilei Petroşani
Hotărârea nr.88/2013 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013
Hotărârea nr.89/2013 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 102/2010
Hotărârea nr.90/2013 – privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.91/2013 – privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad
Hotărârea nr.92/2013 – privind aprobarea Contractului de Delegare a Gestiunii SACET BRAD, operatorului SC TERMICA BRAD SA
Hotărârea nr.93/2013 – privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar de la Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.94/2013 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2010 situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.95/2013 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad
Hotărârea nr.96/2013 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad
Hotărârea nr.97/2013 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
Hotărârea nr.98/2013 – pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de ,,administrator imobile”
Hotărârea nr.99/2013 – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad
Hotărârea nr.100/2013 – privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.54/2013
Hotărârea nr.101/2013 – privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad nr.58/2013

Octombrie

Hotărârea nr.102/2013 – privind aprobarea realizării unei Centrale Termice pe biomasă, în cogenerare, pentru producerea şi transportul energiei termice în municipiul Brad prin asociere în participaţie
Hotărârea nr.103/2013 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2013 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.104/2013 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013
Hotărârea nr.105/2013 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.106/2013 – privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.107/2013 – privind modificarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 190/2005
Hotărârea nr.108/2013 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.109/2013 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.110/2013 – privind aprobarea Programului de măsuri pe perioada noiembrie 2013- martie 2014, modificarea Planului operativ de acţiune şi a Comandamentului local de iarnă
Hotărârea nr.111/2013 – privind furnizarea energiei termice în scopul încălzirii locuinţelor în Municipiul Brad
Hotărârea nr.112/2013 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.113/2013 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2003 situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.114/2013 – privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2010 situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.115/2013 – privind aprobarea Procedurii proprii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii din Municipiul Brad
Hotărârea nr.116/2013 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.92/2013
Hotărârea nr.117/2013 – privind aprobarea Procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare cu operatorul local licenţiat SC TERMICA BRAD SA

Noiembrie

Hotărârea nr.118/2013 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013
Hotărârea nr.119/2013 – privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a Statului Român în domeniul public al Municipiului Brad şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.120/2013 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013
Hotărârea nr.121/2013 – privind achiziţionarea prin negociere directă, fără publicarea unui anunţ prealabil, a unei cantităţi de păcură de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
Hotărârea nr.122/2013 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
Hotărârea nr.123/2013 – privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea sălii de mese a Cantinei de ajutor social din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad în scopul organizării de mese festive, pentru anul 2014
Hotărârea nr.124/2013 – privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea căminelor culturale din satele aparţinătoare Municipiului Brad, în scopul desfăşurării unor activităţi, pentru anul 2014
Hotărârea nr.125/2013 – privind aprobarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2014
Hotărârea nr.126/2013 – privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.127/2013 – privind aprobarea înfiinţării unui Club al Pensionarilor din Municipiul Brad
Hotărârea nr.128/2013 – privind modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad
Hotărârea nr.129/2013 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.130/2013 – privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ,,Schimbare destinaţie mansardă în spaţiu comercial” în Brad, str. Luncii, nr. 26, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.131/2013 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.171/2011 privind înregistrarea Municipiului Brad în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
Hotărârea nr.132/2013 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.133/2013 – privind aprobarea numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2013-2014
Hotărârea nr.134/2013 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
Hotărârea nr.135/2013 – pentru numirea unui consilier local în Comisia de atestare, respectiv în Comisia de contestaţii conform Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de ,,administrator imobile”, aprobat prin HCL nr. 98/2013
Hotărârea nr.136/2013 – privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece 2013-2014
Hotărârea nr.137/2013 – privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2013 cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului

Decembrie

Hotărârea nr.138/2013 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013
Hotărârea nr.139/2013 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.140/2013 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013
Hotărârea nr.141/2013 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Municipiului Brad
Hotărârea nr.142/2013 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.143/2013 – privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Brad
Hotărârea nr.144/2013 – privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a imobilelor – clădiri în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad
Hotărârea nr.145/2013 – privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei ,,Brădişor” a unui spaţiu situat în Brad str. Cuza – Vodă, nr. 6, etaj 1, jud. Hunedoara
Hotărârea nr.146/2013 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support