Site-ul oficial al Municipiului Brad

SERVICII DE CATERING IN VEDEREA ACORDARII UNUI SUPORT ALIMENTAR – TIP PACHET ALIMENTAR – PENTRU PREȘCOLARII ȘI ELEVII DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE ”HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” BRAD, JUD.HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD intentioneaza sa achizitioneze SERVICII DE CATERING IN VEDEREA ACORDARII UNUI SUPORT ALIMENTAR – TIP PACHET ALIMENTAR – PENTRU PREȘCOLARII ȘI ELEVII DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE ”HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” BRAD, JUD.HUNEDOARA in cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, Cod CPV: 55520000-1, prin procedura proprie, in conformitate cu prevederile art. 111, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Se va livra

Ø  suport alimentar – tip pachet alimentar:

 • produse de panificaţie din faina integrala – paine feliata sau batoane/chifle – 80 g:  maximum 50% din greutatea totală a pachetului;
 • produse din carne şi/sau brânzeturi/derivate din lapte 40 g: minimum 25% din greutatea totală a pachetului;
 • legume – rosii, castraveti, salata sau alte produse similare 40 g:  maximum 25% din greutatea totală a pachetului.

Ø  La acestea se va adăuga un fruct la alegere: portocală/pară/piersică/caisă/măr sau echivalent.

Produsele alimentare vor fi livrate către Școala Gimnazială ”Horia, Cloșca și Crișan” din municipiul Brad, judetul Hunedoara, zilnic din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi vor fi păstrate până la servire în unitatea de învăţământ, în condiţii igienico-sanitare şi de siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Produsele trebuie însoțite de ustensile sigilate care permit consumul în condiții optime de igienă.

Suportul alimentar are la baza variantele orientative de meniu care includ sugestiile Institului Național de Sănătate Publică exemplificate în anexa 3 din din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 77/2023.

În fiecare săptămână se vor prezenta 5 variante de suport alimentar pentru urmatoarea săptămână de livrare, variante ce trebuie sa fie aprobate de catre unitatea de învățământ. Variantele de meniu vor fi intocmite astfel încât, pe parcursul unei săptămâni, să nu se furnizeze același tip de suport alimentar

La suportul alimentar, se adaugă un fruct (portocală/pară/piersică/caisă/mãr sau echivalent).

Suportul alimentar trebuie însotit de ustensile sigilate necesare consumului in conditii optime de igienă.

NOTĂ

Ø  Acelaşi tip de suport alimentar nu se va furniza timp de două zile consecutiv. La suportul alimentar, se adaugă un fruct (portocală/pară/piersică/caisă/măr sau echivalent).

Fructele trebuie să fie sănătoase, fără urme de atacuri provocate de boli şi/sau dăunători.

Descrierea completa a serviciilor se regaseste in Caietul de sarcini.

Valoarea totală estimată 1.198.800 lei cu TVA inclus (1.099.816,52 lei fără TVA). TVA-ul aferent serviciilor de catering este de 9%.

Prin Hotărârea nr.999/20.10.2023 pentru aprobarea Listei unităților / subdiviziunilor  administrativ teritoriale ale municipiilor și a unităților pilot în care se implementează Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, a numărului de beneficiari, a sumei necesare pentru finanțarea Programului în anul 2023 și a repartizării acesteia pe unități/subdiviziuni administrativ teritoriale a fost aprobat bugetul aferent implementării programului doar pentru anul 2023, în cuantum de 331.000 lei cu TVA inclus ( 303.669,72 lei fără TVA).

Contractul se va încheia pentru tot anul școlar 2023-2024, respectiv până la data de 28 iunie 2024, sub rezerva că, până la aprobarea sumelor aferente anului bugetar 2024, contractul se va suspenda începând cu 01.01.2024, neexistând acoperire bugetară.

Programul pilot constă în acordarea zilnică, pe toată perioada desfășurării cursurilor a anului școlar 2023-2024, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ selectate ca unități-pilot, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoare adăugată.

Finanţarea Programului-pilot se va face din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor și se alocă bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor pe raza cărora se află unităţile-pilot.

La nivelul unității –pilot – Școala Gimnazială ”Horia, Cloșca și Crișan” din municipiul Brad suportul alimentar solicitat este ”pachet alimentar”, iar numărul total al elevilor este de 432 după cum urmează: 241 elevi învățământ primar și 191 elevi învățământ gimnazial, din care 1 meniu vegetarian(învățământ primar).

Decontarea si plata se va face in functie de livrarile efectuate in baza comenzilor ferme primite de la achizitor.

Plata se va face lunar, in termen de maximum 30 de zile de la receptia cantitativa si calitativa a produselor si a avizelor, insusite de catre persoana desemnata de catre achizitor. 

CRITERIU DE ATRIBUIRE: „CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET”

Ofertele depuse vor conține minim următoarele:

 • documente de calificare
 • ofertă tehnică
 • ofertă financiară

Data limită pentru depunerea ofertelor este: 29.11.2023, ora 10:00.

In vederea pregatirii ofertei, va atasam:

 • caietul de sarcini
 • fișa de date
 • formulare
 • draft contract
 • legislatie aplicabila:
  •  O.U.G. nr. 77/2023 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru   preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat
  • Hotararea nr.928/2023 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 77/2023;
  • Hotărârea nr.999/20.10.2023 pentru aprobarea Listei unităților /subdiviziunilor administrativ teritoriale ale municipiilor și a unităților pilot în care se implementează Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, a numărului de beneficari, a sumei necesare pentru finanțarea Programului în anul 2023 și a repartizării acesteia pe unități/subdiviziuni administrativ teritoriale
  • Legea nr.123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar
  • Ordinul ministrului sănătății nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.
 • procedura
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support