Site-ul oficial al Municipiului Brad

Servicii de organizare evenimente pentru „ZILELE MUNICIPIULUI BRAD ” ediția a XIX – a 2023

1. Autoritatea contractanta:

Denumirea : MUNICIPIUL BRAD           

  • Adresa: Brad, strada Independenței, nr.2, jud. Hunedoara, cod postal 335200 Telefon. : +40 0254612665; Fax: +40 0254612669.
  • Mail: achizitiibrad@yahoo.com

2. Obiectul contractului:

Servicii de organizare evenimente pentru „ZILELE MUNICIPIULUI BRAD ” ediția a XIX – a  2023

3. Coduri CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

4. Procedura proprie (Serviciile incluse pe Anexa 2 la LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice)

În conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 98/2016: „procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice”si art 111-112 din Legea nr. 98/2016: Procedura de atribuire prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. h “aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 este o procedură proprie, autoritatea contractantă având obligația respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin.2.

5.Valoare estimata totala fara TVA: 330.000 lei fara TVA

Nota: ofertele financiare ale ofertantilor nu vor depasi valoarea maxima estimată a achizitiei.

6.Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” dintre ofertele declarate admisibile

7.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.

8.Perioada de desfasurare a evenimentului: 18 – 20 august 2023

9.Legislatia aplicabila:

  1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordu1ui-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
  3. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica;

10.Ofertele depuse vor conține minim următoarele:

  • documente de calificare
  • ofertă tehnică
  • ofertă financiară

11.Data limită pentru depunerea ofertelor este: 08.08.2023 ora 11:00.

12.In vederea pregătirii ofertei, va atașăm:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support