Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2009 – semestrul I

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2009 – privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 2009
Hotărârea nr.2/2009 – privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad
Hotărârea nr.3/2009 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
Hotărârea nr.4/2009 – privind prelungirea contractului de asociere nr. 11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad şi Clubul Sportiv Armata Aurul Brad
Hotărârea nr.5/2009 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.6/2009 – pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2009
Hotărârea nr.7/2009 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire parc auto, service auto, spălătorie auto, împrejmuire” în Brad sat Mesteacăn f.n jud. Hunedoara
Hotărârea nr.8/2009 – privind propunerea de evaluare a activităţii secretarului municipiului Brad pe anul 2008
Hotărârea nr.9/2009 – privind aprobarea unui nou Regulament de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi pe teritoriul municipiului Brad
Hotărârea nr.10/2009 – privind trecerea unui Punct termic din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.11/2009 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.12/2009 – privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între Asociaţia Sportivă ,,Michael Autosport” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad
Hotărârea nr.13/2009 – pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 142/2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA STRĂZILE GOLCEŞTI, RĂBĂREASA, TUDORĂNEŞTI”

Februarie

Hotărârea nr.14/2009 – pentru revocarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 13/2009 privind modificarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA STRĂZILE GOLCEŞTI, RĂBĂREASA, TUDORĂNEŞTI”
Hotărârea nr.15/2009 – pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 142/2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA STRĂZILE GOLCEŞTI, RĂBĂREASA, TUDORĂNEŞTI”
Hotărârea nr.16/2009 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.17/2009 – privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între Clubul Sportiv ,,EMPI KARATE Club Brad” şi Primăria municipiului Brad
Hotărârea nr.18/2009 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.19/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial situat în municipiul Brad str. Avram Iancu nr. 6
Hotărârea nr.20/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 15 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Republicii în vederea amplasării unei rulote tip fast food

Martie

Hotărârea nr.21/2009 – privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009
Hotărârea nr.22/2009 – pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ,,Reabilitare Generală la Colegiul Naţional Avram Iancu Brad municipiul Brad, judeţul Hunedoara – Regiunea V Vest”
Hotărârea nr.23/2009 – pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Modernizare Şcoala Generală Horia, Cloşca şi Crişan municipiul Brad, judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.24/2009 – privind alocarea unei sume pentru Festivalul Naţional de Umor ,,LIVIU OROS” – secţiunea BRAD în data de 29 martie 2009
Hotărârea nr.25/2009 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.26/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.27/2009 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 169/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2009
Hotărârea nr.28/2009 – privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic din activitatea Consiliului local Brad şi al aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad
Hotărârea nr.29/2009 – privind aprobarea unor documentaţii pentru Serviciul de transport public local de călători în municipiul Brad
Hotărârea nr.30/2009 – privind novaţia Contractului de Concesiune cu Contractul de Delegare a Serviciului Public de Alimentare cu Apa şi de Canalizare
Hotărârea nr.31/2009 – privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea chiriei pentru chiriaşii blocului ANL Brad de pe str. Nestor Lupei după împlinirea vârstei de 35 de ani
Hotărârea nr.32/2009 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2

Aprilie

Hotărârea nr.33/2009 – pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr.26/2009 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.34/2009 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.35/2009 – privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia Sportivă ,,Metalul” Crişcior
Hotărârea nr.36/2009 – privind trecerea unei suprafeţe de teren proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualului proprietar al locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată
Hotărârea nr.37/2009 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 87/1999 privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Brad atestată prin HGR nr. 1352/2001
Hotărârea nr.38/2009 – privind aprobarea eşalonării plăţii impozitului asupra mijloacelor de transport de către SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA
Hotărârea nr.39/2009 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Parcare publică auto str. Spitalului -municipiul Brad judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.40/2009 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009

Mai

Hotărârea nr.41/2009 – privind aprobarea contului anual de execuţie bugetară al bugetului local al municipiului Brad pe anul 2008
Hotărârea nr.42/2009 – privind aprobarea contractării prin licitaţie a unui împrumut sub formă de linie de credit în sumă de până la 5.800.000 lei în vederea acoperirii unor cheltuieli cu realizarea investiţiei ,,Reabilitare Infrastructură municipală – strada Decebal Brad” prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007 -2013 axa prioritară 2.1
Hotărârea nr.43/2009 – privind aprobarea bugetului Proiectului ,, Reabilitare infrastructură municipală – strada Decebal, Brad judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.44/2009 – privind achiziţionarea unei suprafeţe de 1500 mp. de teren situat în Brad str. Şteampurile Vechi în vederea realizării unor locuinţe sociale
Hotărârea nr.45/2009 – privind aprobarea unui sprijin financiar doamnei profesor Livia Coroi pentru tipărirea lucrării ,,Colectivizarea agriculturii în raionul Brad, Regiunea Hunedoara ( 1949 – 1962) între istorie şi memorie”
Hotărârea nr.46/2009 – privind aprobarea unui sprijin financiar pentru organizarea Festivalului Internaţional ,,Euro Internaţional Fair Play” – Brad judeţul Hunedoara în perioada 5 – 7 iunie 2009
Hotărârea nr.47/2009 – privind alocarea unor sume pentru organizarea ,,Festivalului de Teatru pentru liceeni – La scena deschisă” în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Colegiului Naţional ,,Avram Iancu”
Hotărârea nr.48/2009 – privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2009 -Ziua Internaţională a Copilului
Hotărârea nr.49/2009 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
Hotărârea nr.50/2009 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.51/2009 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniţiativă ,,GULIVER” Brad
Hotărârea nr.52/2009 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniţiativă ,,BAMBI” Brad
Hotărârea nr.53/2009 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniţiativă ,,Lumea copiilor” Brad
Hotărârea nr.54/2009 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniţiativă ,,ARLECHINO” Brad
Hotărârea nr.55/2009 – privind încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia ,,Maria” – Asociaţia Femeilor din Brad
Hotărârea nr.56/2009 – privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei P.U.Z. ,, Spaţiu Comercial” în Brad str. Republicii nr. 5
Hotărârea nr.57/2009 – pentru aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei PUZ ,,Schimbare de destinaţie din locuinţă şi sediu firmă în pensiune cu alimentaţie publică” în Brad str. Vânătorilor nr. 104
Hotărârea nr.58/2009 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.59/2009 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.60/2009 – privind asocierea municipiului Brad cu judeţul Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”

Iunie

Hotărârea nr.61/2009 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009
Hotărârea nr.62/2009 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC ACVACALOR SA BRAD
Hotărârea nr.63/2009 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 53/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Bloc de locuinţe 42 apartamente sociale P +2 E pe str. Şteampurile Vechi în municipiul Brad”
Hotărârea nr.64/2009 – privind preluarea asistenţei medicale din unităţile de învăţământ în subordinea Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.65/2009 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 171/2008 privind Organigrama şi Statul de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.66/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 12 mp. de teren situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 din domeniul privat al municipiului Brad în vederea amplasării unui chioşc
Hotărârea nr.67/2009 – privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în cadrul Dispensarului Policlinic Brad domnului dr. Chicu Lucian Adrian
Hotărârea nr.68/2009 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.69/2009 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 176/2008 privind concesionarea prin licitaţie publică a serei calde proprietatea privată a municipiului Brad situată pe str. Ardealului compusă din teren în suprafaţă de 5158 mp. şi instalaţiile aferente
Hotărârea nr.70/2009 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 61/2008 privind vânzarea prin licitaţie publică a unor schelete metalice de la serele reci situate pe str. Ardealului nr. 12- 16 din municipiul Brad
Hotărârea nr.71/2009 – pentru aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei PUZ ,,Magazin Penny Market” în Brad str. Vânătorilor nr. 56
Hotărârea nr.72/2009 – privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad, Ediţia a VIII-a
Hotărârea nr.73/2009 – privind achiziţionarea unei suprafeţe de 178,85 mp. de teren situat în Brad str. Spitalului în vederea realizării unei parcări publice
Hotărârea nr.74/2009 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur

Iulie

Hotărârea nr.75/2009 – privind modificarea preţurilor – tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pentru municipiul Brad judeţul Hunedoara prestate de către SC APAPROD SA DEVA
Hotărârea nr.76/2009 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009
Hotărârea nr.77/2009 – pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 26/2009 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.78/2009 – privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între CLUBUL DE SPEOLOGIE „CRISTAL” ORADEA şi Consiliul local al municipiului Brad
Hotărârea nr.79/2009 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.80/2009 – privind atribuirea denumirii ,, PIAŢA EUROPA” parcului amplasat la intersecţia str. Republicii cu str.1 Mai din municipiul Brad
Hotărârea nr.81/2009 – privind montarea unor panouri şi indicatoare de semnalizare pentru monumentul istoric „Linie ferată îngustă industrială Brad – Crişcior”
Hotărârea nr.82/2009 – privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al municipiului Brad pentru tipărirea lucrării ,,Monografia municipiului Brad – Ediţia a III-a”
Hotărârea nr.83/2009 – privind aprobarea Proiectului „Reabilitare infrastructură municipală – str. Decebal, Brad, jud. Hunedoara”
Hotărârea nr.84/2009 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaţie din spaţiu de locuit în spaţiu prestări servicii” în Brad, str. 1 Iunie, bl. 1 B, et. 4, ap. 28

August

Hotărârea nr.85/2009 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009
Hotărârea nr.86/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 14 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu adiacent blocului 43 în vederea amplasării unei case ecologice din lemn
Hotărârea nr.87/2009 – privind schimbarea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara – Deva
Hotărârea nr.88/2009 – privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu Inspectoratului de Jandarmi pentru Grupa de Jandarmi, Sprijin şi Intervenţie Brad
Hotărârea nr.89/2009 – privind trecerea locuinţelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Brad în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente
Hotărârea nr.90/2009 – pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ,,Parcare publică auto str. G-ral Vasile Milea – str. Dacilor, municipiul Brad, judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.91/2009 – privind aprobarea schimbului de locuinţe între doi chiriaşi
Hotărârea nr.92/2009 – privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia sportivă ,,Club Sportiv Box Club Riviera Arad”
Hotărârea nr.93/2009 – privind repartizarea garsonierei nr. 32 din blocul 29 situat în Brad str. Aleea Privighetorilor
Hotărârea nr.94/2009 – privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi vizarea autorizaţiilor de funcţionare ale unităţilor comerciale din municipiul Brad

Septembrie

Hotărârea nr.95/2009 – privind acordul Consiliului local Brad pentru încheierea unui contract de închiriere cu actualii proprietari ai imobilului situat în Brad str. Republicii nr. 18- sediul Primăriei municipiului Brad pentru menţinerea afectaţiunii acestui imobil pe o perioadă de 3 ani
Hotărârea nr.96/2009 – privind scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Brad a unui imobil
Hotărârea nr.97/2009 – privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Brad
Hotărârea nr.98/2009 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.99/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 24 mp. situat pe str. Avram Iancu nr. 6 în vederea amplasării unui chioşc cu destinaţia de comerţ
Hotărârea nr.100/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 10,60 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui cabinet de psihologie
Hotărârea nr.101/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 65 mp. din Punctul Termic nr. 5 situat pe str. Aleea Privighetorilor în vederea amenajării unui sediu administrativ
Hotărârea nr.102/2009 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.103/2009 – privind constituirea unei comisii pentru verificarea situaţiilor de lucrări precum şi a stadiului fizic de execuţie a investiţiei ,,Locuinţe sociale str. Şteampurile Vechi” din municipiul Brad
Hotărârea nr.104/2009 – privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor în municipiul Brad pe perioada 01.11.2009- 31.03.2010
Hotărârea nr.105/2009 – privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia ,,CULTURART” ALBA IULIA
Hotărârea nr.106/2009 – privind vânzarea cu plata în rate a unui imobil cu destinaţie de locuinţă, situat în Brad str. Salciei nr. 3, domnului Vultur Vasile titularul contractului de închiriere
Hotărârea nr.107/2009 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur

Octombrie

Hotărârea nr.108/2009 – privind aprobarea Proiectului şi investiţia obiectivului „Reabilitare generală la Colegiul Naţional Avram Iancu Brad,municipiul Brad, judeţul Hunedoara”

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support