Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2009 – semestrul II

Iulie

Hotărârea nr.75/2009 – privind modificarea preţurilor – tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pentru municipiul Brad judeţul Hunedoara prestate de către SC APAPROD SA DEVA
Hotărârea nr.76/2009 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009
Hotărârea nr.77/2009 – pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 26/2009 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere
Hotărârea nr.78/2009 – privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între CLUBUL DE SPEOLOGIE „CRISTAL” ORADEA şi Consiliul local al municipiului Brad
Hotărârea nr.79/2009 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.80/2009 – privind atribuirea denumirii ,, PIAŢA EUROPA” parcului amplasat la intersecţia str. Republicii cu str.1 Mai din municipiul Brad
Hotărârea nr.81/2009 – privind montarea unor panouri şi indicatoare de semnalizare pentru monumentul istoric „Linie ferată îngustă industrială Brad – Crişcior”
Hotărârea nr.82/2009 – privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al municipiului Brad pentru tipărirea lucrării ,,Monografia municipiului Brad – Ediţia a III-a”
Hotărârea nr.83/2009 – privind aprobarea Proiectului „Reabilitare infrastructură municipală – str. Decebal, Brad, jud. Hunedoara”
Hotărârea nr.84/2009 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaţie din spaţiu de locuit în spaţiu prestări servicii” în Brad, str. 1 Iunie, bl. 1 B, et. 4, ap. 28

August

Hotărârea nr.85/2009 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009
Hotărârea nr.86/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 14 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu adiacent blocului 43 în vederea amplasării unei case ecologice din lemn
Hotărârea nr.87/2009 – privind schimbarea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara – Deva
Hotărârea nr.88/2009 – privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu Inspectoratului de Jandarmi pentru Grupa de Jandarmi, Sprijin şi Intervenţie Brad
Hotărârea nr.89/2009 – privind trecerea locuinţelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Brad în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente
Hotărârea nr.90/2009 – pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ,,Parcare publică auto str. G-ral Vasile Milea – str. Dacilor, municipiul Brad, judeţul Hunedoara”
Hotărârea nr.91/2009 – privind aprobarea schimbului de locuinţe între doi chiriaşi
Hotărârea nr.92/2009 – privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia sportivă ,,Club Sportiv Box Club Riviera Arad”
Hotărârea nr.93/2009 – privind repartizarea garsonierei nr. 32 din blocul 29 situat în Brad str. Aleea Privighetorilor
Hotărârea nr.94/2009 – privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi vizarea autorizaţiilor de funcţionare ale unităţilor comerciale din municipiul Brad

Septembrie

Hotărârea nr.95/2009 – privind acordul Consiliului local Brad pentru încheierea unui contract de închiriere cu actualii proprietari ai imobilului situat în Brad str. Republicii nr. 18- sediul Primăriei municipiului Brad pentru menţinerea afectaţiunii acestui imobil pe o perioadă de 3 ani
Hotărârea nr.96/2009 – privind scoaterea din inventarul domeniului public al municipiului Brad a unui imobil
Hotărârea nr.97/2009 – privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Brad
Hotărârea nr.98/2009 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.99/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 24 mp. situat pe str. Avram Iancu nr. 6 în vederea amplasării unui chioşc cu destinaţia de comerţ
Hotărârea nr.100/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 10,60 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui cabinet de psihologie
Hotărârea nr.101/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 65 mp. din Punctul Termic nr. 5 situat pe str. Aleea Privighetorilor în vederea amenajării unui sediu administrativ
Hotărârea nr.102/2009 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.103/2009 – privind constituirea unei comisii pentru verificarea situaţiilor de lucrări precum şi a stadiului fizic de execuţie a investiţiei ,,Locuinţe sociale str. Şteampurile Vechi” din municipiul Brad
Hotărârea nr.104/2009 – privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor în municipiul Brad pe perioada 01.11.2009- 31.03.2010
Hotărârea nr.105/2009 – privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia ,,CULTURART” ALBA IULIA
Hotărârea nr.106/2009 – privind vânzarea cu plata în rate a unui imobil cu destinaţie de locuinţă, situat în Brad str. Salciei nr. 3, domnului Vultur Vasile titularul contractului de închiriere
Hotărârea nr.107/2009 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur

Octombrie

Hotărârea nr.108/2009 – privind aprobarea Proiectului şi investiţia obiectivului „Reabilitare generală la Colegiul Naţional Avram Iancu Brad,municipiul Brad, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.109/2009 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009
Hotărârea nr.110/2009 – privind furnizarea energiei termice în scopul încălzirii locuinţelor în municipiul Brad
Hotărârea nr.111/2009 – privind organizarea ,,Serbărilor Toamnei” în municipiul Brad
Hotărârea nr.112/2009 – privind acordul de participare a Primăriei municipiului Brad la licitaţia
Hotărârea nr.113/2009 – privind achiziţionarea unei suprafeţe de 500 mp. de teren situat în Brad str. Şteampurile Vechi în vederea realizării unor locuinţe sociale
Hotărârea nr.114/2009 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.115/2009 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.116/2009 – privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.117/2009 – privind transmiterea în folosinţă gratuită către SC Compania Naţională de Investiţii SA a terenului în suprafaţă de 1335 mp situat în municipiul Brad str. Libertăţii identificat prin CF nr. 60581 nr. cadastral 60581 pe durata construirii obiectivului ,,Sală de sport”
Hotărârea nr.118/2009 – pentru modificarea Hotărârii nr. 181/2003 privind constituirea unei comisii sociale pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineret, destinate închirierii din locuinţele reabilitate prin ANL Bucureşti situate în Brad str. Aleea Patriei nr. 2
Hotărârea nr.119/2009 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.120/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 6 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Republicii adiacent blocului 18-28 în vederea amplasării unui chioşc cu destinaţie de comerţ
Hotărârea nr.121/2009 – privind schimbarea denumirii tronsonului II din strada ,, Republicii” în strada ,,1 Decembrie 1918″ în municipiul Brad
Hotărârea nr.122/2009 – privind modificarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 190/2005
Hotărârea nr.123/2009 – pentru aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei PUZ ,,Spălătorie auto, service auto,bar” în Brad str. Vânătorilor nr. 83
Hotărârea nr.124/2009 – privind modificarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Brad
Hotărârea nr.125/2009 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actuala chiriaşă
Hotărârea nr.126/2009 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009

Noiembrie

Hotărârea nr.127/2009 – pentru rectificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 21/2009 privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009
Hotărârea nr.128/2009 – privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Uibariu Maria Lăcrămioara
Hotărârea nr.129/2009 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
Hotărârea nr.130/2009 – privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea căminelor culturale aparţinătoare municipiului Brad, pentru desfăşurarea unor diverse activităţi
Hotărârea nr.131/2009 – privind aprobarea unei taxe speciale pentru folosirea sălii ,,Casei Căsătoriilor” după oficierea căsătoriei
Hotărârea nr.132/2009 – privind stabilirea unor taxe speciale pentru organizarea de mese festive în sala de mese a cantinei de ajutor social din subordinea Consiliului local al municipiului Brad
Hotărârea nr.133/2009 – privind modificarea taxelor pentru Serviciul Public de Desfacere, Han, Piaţă agroalimentară, Obor şi Piaţa Industrială
Hotărârea nr.134/2009 – privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara
Hotărârea nr.135/2009 – privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara
Hotărârea nr.136/2009 – privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara
Hotărârea nr.137/2009 – privind vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 1208,41 mp. de teren situat în municipiul Brad sat Ruda Brad
Hotărârea nr.138/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 12 mp. situat pe str. Avram Iancu nr. 6 în vederea amplasării unui chioşc cu destinaţia de comerţ
Hotărârea nr.139/2009 – privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din incinta Dispensarului Policlinic Brad pentru medici de familie, medici stomatologi, tehnicieni dentari şi medici specialişti
Hotărârea nr.140/2009 – privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad
Hotărârea nr.141/2009 – privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.142/2009 – privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad
Hotărârea nr.143/2009 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.144/2009 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2010
Hotărârea nr.145/2009 – privind repartizarea unor locuinţe din blocul ANL situat în Brad str. Nestor Lupei nr. 2
Hotărârea nr.146/2009 – privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2
Hotărârea nr.147/2009 – privind acordarea unei DIPLOME DE EXCELENŢĂ, domnului Palla Giancarlo proprietarul grupului de firme SC TEBA BRAD INDUSTRY SRL şi TEBA BRAD INDUSTRY COTON DIVISION SRL

Decembrie

Hotărârea nr.148/2009 – privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009
Hotărârea nr.149/2009 – privind validarea mandatului unui consilier local
Hotărârea nr.150/2009 – privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne
Hotărârea nr.151/2009 – privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Brad str. Cuza Vodă nr. 12
Hotărârea nr.152/2009 – privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Brad str. Republicii nr. 18
Hotărârea nr.153/2009 – privind delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora atât în intravilanul cât şi în extravilanul municipiului Brad
Hotărârea nr.154/2009 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad
Hotărârea nr.155/2009 – privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Hotărârea nr.156/2009 – privind alocarea unei sume pentru organizarea Revelionului 2010 în aer liber în municipiul Brad
Hotărârea nr.157/2009 – privind constituirea unei Comisii pentru a efectua o verificare asupra bugetului de venituri şi cheltuieli a SC ACVACALOR SA BRAD
Hotărârea nr.158/2009 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 88/2007 privind completarea H.C.L. nr. 70/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reabilitarea staţiei de epurare ape uzate din municipiul Brad jud. Hunedoara”
Hotărârea nr.159/2009 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 70/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reabilitarea staţiei de epurare ape uzate din municipiul Brad jud. Hunedoara”
Hotărârea nr.160/2009 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 43/2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Staţie de selectare şi transfer şi platformă de compostare” în municipiul Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support