Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotărâri ale Consiliului local – 2021

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2021 – privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 din excedentul bugetului local al Municipiului Brad al anilor precedenți
Hotărârea nr.2/2021 – privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2020 pentru realizarea unor lucrări de investiții în municipiul Brad în anul 2021
Hotărârea nr.3/2021 – privind scoaterea din evidența fiscală a unei persoane fizice aflată în stare de insolvabilitate din municipiul Brad și anularea debitelor restante aferente acesteia
Hotărârea nr.4/2021 – privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2020 a bugetului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.5/2021 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Brad
Hotărârea nr.6/2021 – privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a municipiului Brad, pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea nr.7/2021 – privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat actualului chiriaş, doamna DRĂGOI MARINA
Hotărârea nr.8/2021 – privind darea în folosinţă gratuită Spitalului Municipal Brad a unui spațiu pentru desfășurarea activității Dispensarului TBC
Hotărârea nr.9/2021 – privind repartizarea locuinței nr. 5, scara 1, parter din Blocul de Locuințe Sociale situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.10/2021 – privind rectificarea suprafeței de teren cuprinsă în Cartea Funciară nr. 60877 Brad, număr topo (288/2 – 315)/x/3/2
Hotărârea nr.11/2021 – privind constituirea unei comisii în vederea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație al S.C. TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.12/2021 – privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
Hotărârea nr.13/2021 – privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în municipiul Brad pentru anul 2021
Hotărârea nr.14/2021 – privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 152/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.15/2021 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.16/2021 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr.17/2021 – pentru modificarea H.C.L. nr. 79/2020 privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA PRUNULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”

Februarie

Hotărârea nr.18/2021 – privind modul de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol al municipiului Brad pentru perioada 2021 – 2024
Hotărârea nr.19/2021 – privind stabilirea perioadei de pășunat pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ale acestora din municipiul Brad
Hotărârea nr.20/2021 – privind aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Transporturilor cu drept de concesiune în favoarea C.N.C.F. C.F.R. S.A. în domeniul public al Municipiului Brad și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad

Martie

Hotărârea nr.21/2021 – privind scoaterea din evidența fiscală a unor persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate din municipiul Brad și anularea debitelor restante aferente acestora
Hotărârea nr.22/2021 – privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor juridice care au fost radiate din Registrul Comerțului și anularea debitelor restante aferente acestora
Hotărârea nr.23/2021 – privind aprobarea taxelor pentru prestarea serviciilor de însămânțare artificială de către Compartimentul Agricol și Cadastru
Hotărârea nr.24/2021 – privind aniversarea persoanelor vârstnice din municipiul Brad care au împlinit 100 de ani de viață
Hotărârea nr.25/2021 – pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr.26/2021 – pentru modificarea H.C.L. nr. 168/2012 privind închirierea prin negociere directă a unor spații având destinația ”garaje auto”
Hotărârea nr.27/2021 – privind aprobarea înscrierii Municipiului Brad în Registrul Cinematografiei pentru proiecția cu public a filmelor cinematografice și video – cod CAEN 5914
Hotărârea nr.28/2021 – privind aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.29/2021 – pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare amenajate pe domeniul public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.30/2021 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 167/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru
instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.31/2021 – privind aprobarea Statutului Municipiului Brad
Hotărârea nr.32/2021 – pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.33/2021 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.34/2021 – privind aprobarea asocierii între Municipiul Brad și Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile
Hotărârea nr.35/2021 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2007 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
Hotărârea nr.36/2021 – privind reglementarea circulaţiei rutiere pe strada Vânătorilor din municipiul Brad, județul Hunedoara

Aprilie

Hotărârea nr.37/2021 – privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2021
Hotărârea nr.38/2021 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.39/2021 – privind trecerea unui imobil – teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.40/2021 – pentru modificarea H.C.L. nr. 33/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support