Site-ul oficial al Municipiului Brad

Hotarari ale Consiliului local – 2018 – trimestrul II

Iulie

Hotărârea nr.93/2018 – pentru actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Indicatorilor Tehnico -Economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, operaţiunea B – Clădiri Publice, modificată prin H.C.L. nr. 141/2017 și H.C.L. nr. 77/2018
Hotărârea nr.94/2018 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Spitalului Municipal Brad
Hotărârea nr.95/2018 – privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2018 Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
Hotărârea nr.96/2018 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
Hotărârea nr.97/2018 – privind alocarea unei sume pentru Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva”- Ediţia a XIX-a
Hotărârea nr.98/2018 – privind acordarea unor premii bănești elevilor și profesorilor coordonatori care au obținut rezultate deosebite la concursurile naționale pe discipline de învățământ, precum și sportivilor care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive naționale oficiale și internaționale
Hotărârea nr.99/2018 – privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad
Hotărârea nr.100/2018 – privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 150,00 mp.,situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara în scopul amenajării unui service auto
Hotărârea nr.101/2018 – privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale “Horia, Cloșca și Crișan” Brad a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.102/2018 – privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT ÎN SPAȚIU COMERCIAL”, municipiul Brad, strada 1 Iunie, bl. B10, sc.2, ap.1, județul Hunedoara
Hotărârea nr.103/2018 – privind însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect “Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad constând în: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea separată și administrarea Stației de transfer Brad; operarea și administrarea Stației de transfer Brad; operarea și administrarea Stației de sortare Brad; transportul la distanță a deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare”, din cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara”
Hotărârea nr.104/2018 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Hotărârea nr.105/2018 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă

August

Hotărârea nr.106/2018 – privind atestarea apartenenței, la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara, a imobilului – “Monumentul Eroilor”
Hotărârea nr.107/2018 – pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2018 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 150,00 mp., situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara în scopul amenajării unui service auto
Hotărârea nr.108/2018 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2018 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVII – a
Hotărârea nr.109/2018 – privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.110/2018 – privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Indicatorilor Tehnico – Economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Brad, componenta – modernizare și dotare centru cultural multifuncțional și componenta – refacere și modernizare strada Independenței și strada Liceului din municipiul Brad” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 13, Axa „Prioritară Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de Investiţii „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”
Hotărârea nr.111/2018 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
Hotărârea nr.112/2018 – privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „bazin piscicol cu extracție de agregate minerale” în Brad, sat Țărățel, fn, județul Hunedoara
Hotărârea nr.113/2018 – privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brad și S.C. RELCOM S.R.L.
Hotărârea nr.114/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 33 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.115/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 73 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.116/2018 – privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 10, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, nr. 2, din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Mocoi Dănuț Gheorghe
Hotărârea nr.117/2018 – pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Hotărârea nr.118/2018 – privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
Hotărârea nr.119/2018 – privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Indicatorilor Tehnico – Economici pentru obiectivul de investiţii „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ DE REZERVĂ REALIZATĂ PRIN GRUP ELECTROGEN ECHIPAT CU AAR și Branșament electric trifazat la Sediul Primăriei Municipiului Brad, județul Hunedoara”

Septembrie

Hotărârea nr.120/2018 – privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
Hotărârea nr.121/2018 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Hotărârea nr.122/2018 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad
Hotărârea nr.123/2018 – privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.124/2018 – privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A.
Hotărârea nr.125/2018 – privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece 2018 – 2019
Hotărârea nr.126/2018 – privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT ÎN SPAȚIU COMERCIAL ȘI REALIZARE ALEE DE ACCES DIN TROTUAR”, municipiul Brad, strada Gen. V. Milea, bl. B3, sc. 1, ap. 3, județul Hunedoara
Hotărârea nr.127/2018 – privind aprobarea taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2019
Hotărârea nr.128/2018 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad
Hotărârea nr.129/2018 – privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara
Hotărârea nr.130/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 96 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.131/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 1 din blocul 1B, situat în municipiul Brad, strada Libertății, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.132/2018 – privind repartizarea locuinţei nr. 99 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr.133/2018 – privind utilizarea a două spații din domeniul public al Municipiului Brad în scopul desfășurării unor activități în timpul liber

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support